Közérdekű

Hatályos Önkormányzati rendeletek

 

15/2018. (IX. 20.) a Csorna keleti fejlesztési terület helyi építési szabályzatáról szóló 11/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2018. (V. 22.) az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

6/2018. (III. 26.) a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről (hatályos 2018. április 1-től)

4/2018. (II. 19.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről hatályos 2018. szeptember 21-től

2/2018. (I. 29.) a településkép védelméről

19/2017. (X. 20.) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályairól

15/2017. (VI. 23.) az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének szabályairól

14/2017. (V. 24.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályiról, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

11/2017. (V. 24.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

7/2017. (III. 27.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

6/2017. (III. 27) a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

5/2017. (III. 27.) a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

3/2017. (II. 17.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2017. (II. 21.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

1/2017. (I. 23.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

27/2016. (XII. 20.) a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

24/2016. (XI. 18.) Csorna város területén egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

20/2016. (IX. 27.) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 
11/2016. IV. 25.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 18. ) rendelete végrehajtásáról
 
6/2016. (III. 30.) a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról
3/2016.(II. 22.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
1/2016. I. 26. a közterületi térfigyelő rendszerről
26/2015. (XI. 24.) a magánszemélyek kommunális adójáról
17/2015. (VI. 26.) a házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról

8/2015. (III. 20.) a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

7/2015. (II. 18.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

4/2015. (II. 17.) a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
1/2015. (I. 27.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
27/2014. (X. 22.) a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
20/2014. (IX. 17.) a közterületek elnevezésének szabályairól
10/2014. (III. 25.) a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról
6/2014. (II. 17.) a távhőszolgáltatás díjairól

5/2014. (II. 7.) a távhőszolgáltatásról

4/2014. (II. 20.) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

3/2014. (I. 21.) a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
2/2014. (I. 21.) a településképi bejelentési eljárásról

35/2013. (XII. 17.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

34/2013. (XII. 17.) a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék kezeléséről
33/2013. (XII. 17.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

32/2013. (XII. 17.) a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységekről

32/2013. (XII. 17.) a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységekről hatályos 2018. január 1-től

20/2013. (VII. 17.) a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
11/2013. (III. 20.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról
24/2012. (V. 29.) a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról
9/2012. (III. 20.) a mezei őrszolgálatról
9/2011. (IV. 19.) Csorna Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről
27/2010. (XII. 15.) a közalapítvány megszüntetésének szabályozásáról

11/2010. (IV. 26.) Csorna keleti fejlesztési terület helyi építési szabályzatáról

11/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete hatályos 2018. szeptember 21-től

23/2009. (X. 30.) az elektronikus kapcsolattartás kizárásáról
11/2009. (IV. 21.) a sportról
8/2008. (IV. 30.) a közművelődés helyi szabályairól
16/2006. (V. 15.) az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről
10/2006. (III. 24.) a fiatalok életkezdési támogatásának önkormányzati kiegészítéséről
8/2006. (III. 24.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
6/2006. (III. 24.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
4/2005. (I. 28.) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó taljterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről
3/2005. (I. 28.) a környezetvédelm alap létrehozásáról
41/2004. (X. 22.) a vásárokról
36/2004. (VI. 25.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
26/2004. (IV. 26.) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról

24/2004. (IV. 26.) a helyi iparűzési adóról hatályos 2017. január 1-től

41/2003. (XII. 29.) a lakbérek és a lakbértámogatás megállapításáról
9/2003. (IV. 25.) Csorna városnév megkülönböztető jelzőként való használata engedélyezési eljárásának szabályairól
12/2002. (V. 31.) Csorna város külterületének övezeti rendszeréről és helyi építésügyi szabályzatáról
17/2000. (X. 2.) a település belterületének helyi építési szabályzatáról
12/1992. (VII. 10.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 

 

Vissza

Közadatkereső

 

Webkamera