Közérdekű

Koronavírus tájékoztatók, rendeletek

Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám - A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről
Magyar Közlöny 2020. évi 42. szám - A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)
1/2020. pm. határozat Rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendelése
2/2020. pm. határozat Az idősek napközi otthonának működésének felfüggesztése
3/2020. pm. határozat Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének felfüggesztése
4/2020. pm. határozat rendezvénytartási tilalom
Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézésről, és esküvőszervezésről
5/2020. pm. határozat játszóterek használatának megtiltása
Tájékoztató - Háziorvosi ellátás
Tájékoztató - 70-év felettieknek
Lakóssági tájékoztatás - 2020.03.19. kt ülés elmaradása
6/2020. pm. határozat parkolási díjfizetés felfüggesztése
7/2020. pm. határozat szociális bérlakások lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
8/2020. pm. határozat intézmények étkezési nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapítása
9/2020. pm. határozat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
10/2020. pm. határozat az önkormányzat 2019.2024. évekre szóló fejlesztési koncepciójának elfogadása
11/2020. pm. határozat Csorna Város Önkormányzata és a Vilmos Park Kft. közti közszolgáltatási szerződés módosítása
12/2020. pm. határozat csornai termálfürdő üzemeltetése
13/2020. pm. határozat a felnőtt és gyermekkönyvtár belső felújítására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
14/2020. pm. határozat a Csorna, belterületi 208/6, 208/12 és a 208/13 helyrajzi számú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
15/2020. pm. határozat helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása
Felhívás - Önkéntesek jelentkezése
Felhívás - Felajánlások fogadása
Tájékoztató - Adományszámlával kapcsolatban
16/2020. pm. határozat piac működésének felfüggesztése
17/2020. pm. határozat háziorvosi és gyermekorvosi praxisok támogatása
Magyar Közlöny 2020. évi 39. szám - A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról
7/2020. pm rendelet  a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. pm. rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 24/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tájékoztató - MÁV-START Zrt. (COVID 19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet)
9/2020. pm. rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2020. pm. határozat Csornai Barnamező Megvalósításáért Konzorcium megszűntetése
19/2020. pm. határozat rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendelése
20/2020. pm. határozat a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum részeként történő működésének véleményezéséről
21/2020. pm. határozat a piac részleges újranyitásának engedélyezése
22/2020. pm. határozat helyi elismerések javaslattételi határidejének meghosszabbítása
23/2020. pm. határozat helyi gazdaságélénkítést célzó döntések meghozatala
TÁJÉKOZTATÓ - Rendkívüli települési támogatás
10/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
11/2020. pm. rendelet a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 24/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS!
Tájékoztató - anyakönyvi ügyintézésről és esküvőszervezésről
Polgármesteri tájékoztató - 2020. 04. 16.
12/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
Tájékoztató - orvosi rendelőbe való bejutás
Polgármesteri közlemény
13/2020. pm. rendelet a kormány által elrendelt kijárási korlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról
24/2020. pm. határozat a bősárkányi fogászati alapellátás helyettesítésének engedélyezése
25/2020. pm. határozat szociális bérlakások lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Tájékoztató - fogyatékos személyek
26/2020. pm. határozat termálfürdő üzemeltetési pályázat elbírálása
14/2020. pm. rendelet nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja felfüggesztéséről
14/2020. (IV. 28.) PM rendelethez általános indokolás
Polgármesteri közlemény
27/2020. pm határozat a 9/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat visszavonása
28/2020. pm határozat a Soproni Szakképzési Centrum intézményátszervezésének véleményezése
15/2020. pm. rendelet a piac nyitvatartásáról és 65 életévüket betöltött személyek általi látogatásáról
29/2020. pm. határozat a 2019 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztató betegeinknek a járóbeteg szakellátás újraindításáról
30/2020. pm. határozat a termálfürdő üzemeltetése keretében elvégzendő feladatok ellátására egyszerű beszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala
31/2020. pm. határozat Klímastratégia beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
32/2020. pm. határozat Csornai Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett csoportlétszámainak meghatározása
Tájékoztató engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentéséről
Tájékoztatás a hivatali ügyintézés változásáról
34/2020. pm. határozat a piac részleges újranyitásáról szóló 21_2020_(IV. 6.) pm. határozat visszavonása
35/2020. pm. határozat a rendkívüli Bölcsődei és Óvodai szünet elrendeléséről szóló pm. határozat visszavonásáról
Tájékoztatás anyakönyvi ügyintézésről és esküvőszervezésről
15/2020. (V. 6.) piac nyitvatartásáról és 65 életévüket bet személyek általi látogatásáról hatályos 2020. május 26-tól
16/2020. (V. 25.) PM rendelet a piac nyitvatartásáról és 65 életévüket bet személyek ált látogatásáról szóló rend mód
36/2020. (V. 27.) a Vilmos Park Kft 2019 évi mérlegének megállapítására
37/2020 Csornahő Kft FB ügyrendjének jóváhagyása
38/2020 Csornahő Kft 2019 évi mérlegének megállapítása és az eredmény felosztása
39/2020 Csornahő Kft 2020 évi üzleti tervének jóváhagyása
40/2020. pm. határozat a Szociális lakásbérleti jogviszonyok meghosszabításáról

A dokumentum megnyitásához, letöltéséhez kérem kattintson a dokumentum címére.

 

 

Vissza