Beruházások

Beruházások

 

 

Csukás Zoltán Kollégium épületének korszerűsítése

Projekt megnevezése:

Csukás Zoltán Kollégium épületének korszerűsítése

 

Projekt azonosító száma:

KEOP-5.7.0/15-2015-0144

 

Kedvezményezett:

Csorna Város Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

71 631 627Ft

 

A finanszírozás típusa:

Kohéziós Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja:

2015. augusztus 31.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2015. október 30.

 

 

 

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK A CSORNAI CSUKÁS ZOLTÁN KOLLÉGIUMOT

Csorna Város Önkormányzat a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének épületenergetikai fejlesztésére több mint 71 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Unió Kohéziós Alapja az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A 71,631 millió forintos beruházásnak köszönhetően a Város az Intézmény fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A kivitelezéssel október végére végeznek a szakemberek, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a város.

Az épület energetikai fejlesztése több szempontból is indokolt. Az épület alaprajzi elrendezése, felszereltsége ma is korszerű, hőtechnikai tulajdonságai a készítés időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, azonban ma már erősen alulméretezettek. A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése.

A homlokzati ablakok elavult szerkezetük, elhasznált állapotuk, vagyis a hőtechnikai minőségük és fokozott elhasználódásuk miatt cserére szorulnak.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

A projekt hosszú távú közvetett céljai elsősorban a CO2 valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásnak csökkentése, mérsékelt fosszilis energia felhasználással hozzájárulva az ország import-függőségének csökkentéséhez.

Elérendő üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése: 37,39 t/év

Tervezett energiahordozó megtakarítás: 493,1 GJ/év

Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően az Intézmény energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.

Jelen támogatás hiányában az épület csak számottevően kisebb mértékű fejlesztésen esne át, ami így is jelentős terhet rótt volna az Intézményre.

 

Mindezek alapján elmondható, hogy Csorna Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a kezelésében lévő épületben a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartását, továbbá olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületen, amely a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.

 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0070

Letöltés

 

Csorna város közvilágításának energiatakarékos átalakítása

"Csorna város közvilágításának energiatakarékos átalakítása" 
elnevezésű projekt megvalósítása

Csorna Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program KEOP-2014-5.5.0/K számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” elnevezésű pályázati kiírása keretében 79 054 248 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati támogatásból az önkormányzat Csorna város közvilágítása egy részének energiatakarékos átalakítását valósította meg. A városban jelenleg 1241 db közvilágítási lámpatest található, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak. Ebből a projekt keretében a legnagyobb energiafogyasztási hányadot kitevő 515 db, elavult (10-15 éves), Na fényforrású lámpatest LED-es fényforrásra történő cseréje valósult meg 35 utcában. Például a 85-ös és a 86-os főút teljes belterületi részén a lámpák cseréje megtörtént. A korszerűsítés nem érintette a közműszolgáltató tulajdonában lévő tartóoszlopokat és a lámpatestek fénypontmagassága, pozíciója is változatlan maradt.

A projekt célja az volt, hogy jelentősen csökkentse az érintett közvilágítási lámpák energiafelhasználását, egyben csökkentse az üvegház hatású gázok kibocsájtását.  A beruházás megvalósítása mintegy 40%-os energia megtakarítást eredményezett a lecserélendő lámpatesteket érintően. A lecserélt lámpatestek nagy avulási tényezője miatt az új lámpatestek megvilágítási szintje is jóval nagyobb lett, mint a leszerelteké.

A projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat kiviteli terveket készíttetett és a kivitelezési munkára közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a közvilágítási hálózatot jelenleg is üzemeltető Vill-Korr Hungária Kft lett. A munkaterület átadása 2015. április 14-én történt meg.     

A projektet május végéig kellett volna kivitelezőnek megvalósítania, de az új lámpatestek beszerzésének nehézségei és a május végi esőzések jelentette akadályoztatás miatt – mely nem tette lehetővé a feszültség alatti munkavégzést – szerződés módosítás keretében a befejezési határidő 30 nappal történő meghosszabbítására került sor.

A kivitelezési munka műszaki átadására 2015. június 30-án került sor, mely rendben megtörtént.

A beruházás eredményeképpen az 515 db lámpa cseréje 26.5 kW beépített teljesítmény csökkenést eredményezett, mely éves szinten több mint 4 mFt megtakarítást jelent az önkormányzat számára.

 

 

Projekt címe: „Csorna város közvilágításának energiatakarékos átalakítása”

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680   www.csorna.hu

Az európai uniós támogatás összege: 79,05 mFt

A támogatás mértéke: 100 %

A  projekt befejezési dátuma: 2015. június 30.

A projekt azonosító száma: KEOP-2014-5.5.0/K/14-2014-0043

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága
1011 Budapest, Fő u. 44-50., Tel: 06-1-236-9839   www.szechenyi2020.hu

 

Városi Bölcsöde

"Városi Bölcsőde energia-racionalizált infrastrukturális fejlesztése"

Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett bölcsődék infrastrukturális fejlesztését célzó pályázati felhívás útján a csornai Városi Bölcsőde 13 millió Ft támogatásban részesült.

A Városi Bölcsőde 1980-ban épült intézmény, azóta a tető javításán kívül az önkormányzati forrás hiányában nagyobb felújítások nem történtek az épületben. Az intézmény 60 férőhellyel működik, 6 csoportszobában, maximális kihasználtsággal. A bölcsődébe Csornáról és még 11 környékbeli településről járnak be a kisgyermekek.

A bölcsődében 2009. decemberében tartott szakmai ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az épület erősen felújításra szorul és sem a gyermeköltöző, sem a fürdők kialakítása nem megfelelő, ezért a szabályszerű működés feltételei nem biztosítottak.

A bölcsőde külső nyílászárói rosszul záródnak, cseréjük indokolt, mivel a hőtechnikai előírásoknak nem felelnek meg. Jelenleg az intézmény 108 lakásos társasházzal együtt van egy fűtési rendszeren közös hőmennyiségmérővel, központi szabályozással, ennek hátránya, hogy nincs programozható fűtés és gazdaságtalan, mivel más működtetési programjából eredően éjszakai és hétvégi csökkentést nem tud alkalmazni.

A felújítási munkák során kicserélik az épület külső nyílászáróit, felújítják a vizes blokkokat, új padló és falburkolatokat helyeznek el, és homlokzati hőszigetelés valósul meg. A projekt a fűtési rendszer felújítását is tartalmazza, melynek eredményeként 20%-os, a nyílászáró cserével együtt 40%-os energia-, illetve költségmegtakarítás érhető el.

A beruházás költsége összesen 27 millió forint, melyből a 2010. április 8-án aláírt Támogatási Szerződés szerint 13 millió Ft ÖM támogatás, a fennmaradó 14 millió forintot Csorna Város Önkormányzatának képviselő testülete önerőként biztosítja.

2010. májusában elkészült a Városi Bölcsőde felújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció, melynek kivitelezésére az önkormányzat közbeszerzési felhívást hirdetett meg. A közbeszerzési eljárás útján a csornai Knapp József egyéni vállalkozó került kiválasztásra, akivel június 28-án aláírásra került a vállalkozási szerződés, és megtörtént a munkaterület átadása. A kivitelezési munkák idejére a bölcsisek a Csornai Általános és Művészeti Iskola és Óvoda Kossuth utcai telephelyén kapnak ellátást, és várhatóan szeptemberben már visszaköltözhetnek a felújított intézménybe.

Sikeresen befejeződött a Városi Bölcsőde energia-racionalizált felújítása, melyre Csorna Város Önkormányzata 13 millió forint támogatást nyert pályázati úton az Önkormányzati Minisztériumtól.

Október 4-én visszaköltözhettek régi, ám korszerűen felújított helyükre a bölcsisek. Az 1980-ban épült bölcsődében már nagyon aktuális volt a felújítás: kicserélték a külső nyílászárókat, a padló- és falburkolatokat, hőszigetelték a homlokzatot, felújították a fűtésrendszert és a vizesblokkokat, lefestették a belső falfelületeket, fűtési csöveket, belső ajtókat és beépített szekrényeket. A Városi Bölcsőde nemcsak új külcsínt kapott, a felújítás a gyerekek és az ott dolgozók kényelme mellett azt a célt szolgálja, hogy lényegesen csökkenjen az épület energia felhasználása és annak költségei, a szakemberek számításai szerint ez a csökkenés 40%-os lehet.

A pályázati projekt összköltsége csaknem 30 millió forintba került, a támogatási összeg feletti önrészt Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetésből biztosította.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 
www.csorna.hu 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Önkormányzati Minisztérium  
1051 Budapest, József Attila u. 2-4., Tel: 06-1/441-1000, Fax: 06-1/441-1437 
www.otm.gov.hu

 

Városháza

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

"Városháza energia-racionalizálással egybekötött felújítása" 
elnevezésű projekt megvalósítása

Csorna Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerének NYDOP-2009-3.1.1/C számú "Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések" konstrukciójakeretében 48 653 431 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati támogatásból Csorna a "Városháza energia-racionalizálással egybekötött felújítása" című projektjét valósítja meg.

A projekt a polgármesteri hivatal 1981-ben átadott épületének fejlesztését tartalmazza. A városházán az átadás óta felújítás nem történt, kivéve az akadálymentesítésből eredő munkálatokat. Az épület a hőtechnikai előírásoknak nem felel meg az elavult, cserére szoruló nyílászárók állapotából eredően. 
A városháza épület külső felújítása keretében a homlokzat szigetelésére, festésére, az ablakok cseréjére, árnyékolók beépítésére, a bejárathoz előtető és a földszint feletti lapostetős részen alacsony hajlású magastető készítésére kerül sor. Az épület fűtési rendszerének energiatakarékos korszerűsítése kapcsán a radiátorokra termosztatikus érzékelő fejek, fűtés költségmegosztók, valamint strangszabályozók kerülnek felszerelésre. 
Az energia-racionalizálás szükséges és indokolt, mivel elsődleges szempont a költségtakarékos gazdálkodás. A beruházás után a várható fűtési energia felhasználás jelentősen csökkenhet, amely költségmegtakarítást is eredményezhet.

A fejlesztési projekt tartalmazza a földszinten lévő üzleti célra hasznosított helyiséggel kapcsolatos átalakítási munkálatokat, mely egyrészt közigazgatási, másrészt gazdasági funkciókat erősítő tevékenységekre irányul. Az önkormányzat a gazdasági funkciót erősítő elemként Termelői bolt kialakítását tervezi a projekt keretén belül, melynek üzemeltetésére bérbevételi szándékot nyújtott be a Győr-Moson-Sopron Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetség (MAGOSZ).

A projekt megvalósítása 2010. januárjában a kiviteli terv készítésével indult el, majd közbeszerzési eljárás útján a helyi székhelyű DANÉP Kft. került kiválasztásra a fejlesztés kivitelezésére. A munkaterület átadása a vállalkozási szerződés aláírásával, június 28-án történt meg. A projekt fizikai megvalósítása szeptember végére fejeződhet be.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 
www.csorna.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség   
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6., Tel: 99/512-910, Fax: 99/512-919 
www.westpa.hu
Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: 
www.nfu.hu ÚMFT infovonal: 40/638-638

 

Volt községháza

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

"Közösségi célú - volt községháza - épület külső felújítása" 
elnevezésű projekt megvalósítása

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

A Csorna, Laky Döme u. 1. szám alatti "volt községháza" épülete 1870-ben épült, mely leégett és 1927-ben építették újjá eklektikus stílusban és a mai napig a város arculatának egyik meghatározó történelmi és építészeti emléke. A helyi védettséget élvező épület állapota az évek során folyamatosan romlott, tetőzetéről egyre többször esett le cserép, veszélyeztetve a járókelőket és az épület előtt parkoló gépjárműveket.

Csorna Város Önkormányzata már több éve foglalkozik az épület felújításával. Felmérési tervet készíttetett és több pályázatot nyújtott be a rekonstrukcióra, sajnos korábban sikertelenül. 
Az önkormányzat 2008. évben a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírt "Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések" tárgyú pályázaton nyert 38.324.916 Ft támogatási összeget, mely a projekt tervezett 42.583.240 Ft összegének a 90%-a. 
A pályázati projekt keretében megvalósul a tetőhéjazat, a bádogozás és a külső nyílászárók cseréje, valamint a homlokzat teljes felújítása.

A támogatás segítségével - kiegészítve az önkormányzat saját forrásával - végre megvalósulhat Csornán egy a főtér megjelenését meghatározó, a szomszédos Premontrei Rendház műemléki épületéhez méltó impozáns megjelenésű középület felújítása.

Az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelezési munkák elvégzésére, melyet Knapp József egyéni vállalkozó nyert meg bruttó 47.280.000 Ft ajánlati árral. 
A kivitelezési munkák 2009. márciusában kezdődtek el, a vállalt átadási határidő 2009. augusztus 31.

Az épületben jelenleg térségi és közigazgatási, illetve közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezetek kaptak helyet - Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, falugazdászok, állategészségügyisek, polgárvédelem. Az épület Szent István tér felé eső részében nemrég Művészeti Iskola működött, mely azután átköltözött a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola épületébe, így az épületrész azóta üresen áll. 
Az önkormányzat az üresen lévő épületrészbe közösségi célú funkciót kíván betelepíteni, ezért annak hasznosítására keresi a lehetőségeket és felhívja ezúton az érdeklődők figyelmét.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6., Tel: 99/512-910, Fax: 99/512-919 
www.westpa.hu

Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: 
www.nfu.hu ÚMFT infovonal: 40/638-638

2009. augusztus 26.-i eredményes műszaki átadással és ugyanezen a napon az épületben megtartott ünnepélyes zárórendezvénnyel befejeződtek az épület felújítási munkái.

A pályázati lehetőségnek és a megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a városközpont egyik meghatározó, történelmi jelentőségű épülete hosszú évek eltelte után visszanyerte korábbi fényét és rangját.

Az épületben a jelenlegi térségi és közigazgatási, illetve közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezetek mellett a Szent István tér felé eső részbe ideiglenesen beköltözött a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola néhány osztálya, valamint a Művészeti Iskola rész az iskola épületének rekonstrukciója miatt.

 

Iskola és Óvoda

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

"XXI. század óvodája és iskolája" 
elnevezésű projekt megvalósítása

A projekt Csorna Város Önkormányzata által fenntartott Bóbita Óvoda és Széchenyi István Körzeti Általános Iskola és az épületben helyet kapó Kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola korszerűsítésére irányult. A Szent István téri Bóbita Óvoda 1979-ben lett utoljára felújítva. Az Árpád utca 2. szám alatti iskola "A" épülete 1894-ben, "B" épülete 1970-ben, "C" épülete pedig 1949-ben épült, az átfogó felújítások elmaradtak, emiatt az épületek elavultak, korszerűtlenekké váltak. Az Európai Unió által támogatott Nyugat-Dunántúli Operatív Program pályázatán nyert pénzekből mindkét intézmény épületeinek felújítását, akadálymentesítését és készségfejlesztő eszközök, bútorzat beszerzését valósítja meg az Önkormányzat, ezzel teremt esélyegyenlőséget a gyermekek számára. 

A projekt megvalósítása a benyújtott pályázat szerint 539.835.548 Ft-ba kerül, melyre a város az összköltség 90%-át, azaz 485.851.993 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert és vállalta a 10 százalékos önrésszel való hozzájárulást 53.983.555 Ft-ot. 

A Támogatási Szerződést 2009. júliusában írták alá Csorna Város Önkormányzata és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. A kivitelezési munkálatokra az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, mely során a nyertes pályázó, a biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau Kft. 439.836.119 Ft-tal vállalta az építési beruházás teljesítését. A munkálatok 2009. augusztus 14-én elkezdődtek az intézmény alsó tagozatos épületének felújításával. A terveknek megfelelően 2010. januárjában a diákok már a korszerűsített épületbe kezdhették meg a második félévet. Ezt követően kezdődtek meg a középső, B-épületrész rekonstrukciós, valamint az A-épületrész homlokzat felújítási munkái. A kivitelező gyors munkájának köszönhetően sikerült megvalósítani, hogy a szeptemberi tanévkezdésre már a diákok a felújított épületbe költözhettek vissza. Az iskolai udvarok és az utcai parkolók átépítése, kialakítására csak ezt követően, az őszi hónapokban került sor, melynek keretében a sportudvar és a játszóudvar átépítése, a gyermekek mozgásigényét kiszolgáló eszközök, játékok vásárlása történt meg . Az iskola előtti utcai részen parkolók létesültek. A projekt keretében eszközbeszerzésekre is sor került, így az iskolában két komplett nyelvi labor felszerelése, valamint a tetőtérben egy olvasóterem és egy orvosi szoba kialakítása és berendezése lett elvégezve. 

Az óvoda korszerűsítésének kivitelezése 2010. májusában kezdődött meg és az udvar átalakításán és az utcai munkák elvégzésén kívül 2010. szeptember elejére be is fejeződött, mely lehetővé tette az óvodások számára, hogy igénybe vegyék a felújított épületet. Az udvaron új, EU szabványoknak, követelményeknek megfelelő játszóeszközök elhelyezése és az utcai kerékpártárolók, valamint egy akadálymentes parkoló megépítése ezt követően történt meg. A projekt keretein belül sor került az intézmény épületének felújítása és akadálymentesítése, valamint az óvoda udvarának rendbe tétele mellett mozgás- és készségfejlesztő játékok beszerzésére, tornaszoba kialakítására is. Ezenkívül a mosdók higiéniájának és korszerűségének érdekében a vizesblokkok felújítása, nyílászárók cseréje, valamint korszerű tálaló konyhai eszközök beszerzése is megtörtént. A felújítási munkákkal párhuzamosan az önkormányzat saját forrásból a közben felmerült igénynek megfelelően egy új csoportszobát is kialakíttatott néhány iroda áthelyezésével és az óvoda mellett lévő Bölcsőde egyes helyiségeinek leválasztásával.

A felújított és akadálymentesített iskola és óvoda műszaki átadása 2010. december 9.-én megtörtént és ezt követően elindult a használatba vételi eljárás.

A teljes projekt befejezésének várható időpontja 2011. február 23.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 
www.csorna.hu 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Tel: 1-224-3100, Fax: 1-224-3105 
www.vati.hu 
Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: www.nfu.hu 
ÚMFT infovonal: 40/638-638

 

Idősek klubja​

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

"Esélyegyenlőség, minőségfejlesztés a szociális szolgáltatás területén" 
elnevezésű projekt megvalósítása

A projekt a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Erzsébet királyné utca 35. szám alatt 33 éve működő szociális intézmény, az Idősek Klubja áthelyezését célozza a kedvezőbb működési feltételeket biztosító, de jelenleg használaton kívüli önkormányzati tulajdonú Laky Döme utca 14. szám alatti - volt óvoda - épületbe, ezzel komfortosabb, egyenlő esélyű és szakmai elvárásoknak megfelelő szociális alapellátás és többletszolgáltatás feltételei teremtődnek meg. 

A jelenlegi helyen a 4 eltolt szintű épület akadálymentesítését a szakértői vélemények szerint gazdaságosan nem lehetett volna megvalósítani, viszont az akadálymentesítésre a többségben mozgásukban korlátozott gondozottak számára mindenképpen szükség volt, így a megoldást új működési hely választása jelentette. Erre a jobb lehetőségekkel bíró, földszintes elrendezésű Laky Döme utcai épület alkalmas és várhatóan az új épület fenntartási költségei is alacsonyabbak lesznek. 

Csorna Város Önkormányzata 64.290.052 Ft összköltségű pályázatot nyújtott be projekt megvalósítására, az Európai Unió a beruházás 90%-át, azaz 57.861.047 Ft-ot finanszíroz vissza nem térítendő támogatással, az Önkormányzat a projekt költségeinek 10 százalékával, 6.429.005 Ft-al járul hozzá a beruházáshoz. A projekt költségei a Laky Döme utcai épület rekonstrukciójára és eszközbeszerzésre lesznek fordítva. 

A beruházás kivitelezését közbeszerzési eljáráson a csornai székhelyű DANÉP Építőipari Kft. nyerte meg, mely 55 millió Ft-ért vállalta a felújítást. A kivitelezési munkálatok 2009. augusztus 14-én elkezdődtek, a megvalósítás 2009. december 31-ig várható. 

A 30 férőhelyes intézmény jelenleg 27 idős ember ellátását biztosítja. Napi háromszori étkezésben - ezen belül egyszeri meleg étkeztetés - és személyi higiénia lehetőségében részesülnek a szociálisan rászorultak. Az étkeztetés a helyi kórház konyhájáról történik és a város egész területére is kiterjed. Az intézmény gépjárművel nem rendelkezik, ezért a projekt keretein belül a pályázati pénzből a gépjárműbeszerzés is megvalósul.

A járművel az idősek, illetve egészségi állapotuk miatt egyedül közlekedni nem tudó személyek szállítása is megoldhatóvá válik. A projekt befejezésének tervezett időpontja 2010. január 31.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 
www.csorna.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Tel: 1-224-3100, Fax: 1-224-3105 
www.vati.hu 
Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: www.nfu.hu 
ÚMFT infovonal: 40/638-638

​Egészségház

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

"Csorna város Egészségházának kialakítása" 
elnevezésű projekt megvalósítása

A Csorna Margit Kórház épülete 1915-ben épült, ami legutóbb 1995-ben került felújításra címzett állami támogatással. A rekonstrukció magába foglalta az épület nyílászáróinak cseréjét, homlokzat és tetőzet felújítását, fizikai akadálymentesítését is. Mindez az egészségház kialakításának költségeit kedvezően befolyásolta.

Az egészségház megvalósítása a Margit kórház jelenleg üresen álló és hasznosításra váró "C" épületében jön létre egy a mai kor igényeinek megfelelő, modern egészségügyi létesítményként.

Az önkormányzat 2008. évben a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírt "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap- és járóbeteg szakellátás korszerűsítése" tárgyú pályázaton nyert 38.039.352 Ft támogatási összeget, mely a projekt tervezett 43.986.300 Ft összegének a 86,48%-a. 
A pályázati projekt keretében megvalósul az épület földszintjén négy háziorvosi rendelő, a központi háziorvosi ügyelet, kettő gyermekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat tanácsadóval és az otthoni szakápoló elhelyezése. Az emeleten négy fogorvosi rendelő és a hozzátartozó helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület egy tetőtéri helyiségében az egészségfejlesztő, prevenció közösségi szintér elhelyezése valósul meg a kiscsoportos foglalkozások, egészségnevelő programok számára.

A támogatás segítségével - kiegészítve az önkormányzat saját forrásával - végre megvalósulhat Csornán a lakosság színvonalas egészségügyi alapellátása.

Az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelezési munkák elvégzésére. A nyertes kivitelező a csornai székhelyű BAU-PENTA Bt., aki bruttó 39.367.200 Ft vállalási díj ellenében a pályázati projekthez képest magasabb színvonalú, komfortosabb egészségházat alakít ki az önkormányzat többlet önerő vállalása mellett.

A kivitelezési munkák 2009. június 11.-én a munkaterület átadásával megkezdődnek, a beruházás tervezett befejezési időpontja 2009. augusztus 30.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 9300 Csorna, 
Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 www.csorna.hu

Közremuködô szervezet neve és elérhetôsége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Tel: 1-224-3100, Fax: 1-224-3105 www.vati.hu

Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: www.nfu.hu 
ÚMFT infovonal: 40/638-638

​Toldi utca

 "Csorna, Toldi utcai útburkolat-felújítási munkái" 
elnevezésű projekt megvalósítása

Csorna Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerének NYDOP-2009-4.3.1/C_2 számú "Belterületi utak fejlesztése" konstrukciója keretében 71.334.189 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati támogatásból Csorna a "Csorna, Toldi utcai útburkolat-felújítási munkái" című projektjét valósítja meg.

A projekt a Toldi utca fejlesztését tartalmazza Sport utca és a Szeder utca közötti szakaszon. A kivitelezés a jelenlegi rossz állapotú, nem megfelelő teherbírású burkolat elbontásával kezdődik. A 40 cm vastag új alapréteg építését követően mindkét oldalon süllyesztett szegélysor készül. Ezek között 3 réteg aszfaltburkolat épül összesen 17 cm vastagságban. A felújítás után az új burkolat szélessége 5,5 m lesz, mindkét oldalon 1-1 m nemesített padkával.

A fejlesztés eredményeként a felújított Toldi utcai gyűjtőút a Szeder utcai és a Jázmin utca gyűjtőutak között K-NY irányban összeköttetést ad, ezzel csökkentve a belvárosi utcák már egyébként is nagy forgalmát. A felújítást követően a 85 sz. főút Sopron irányában gyorsabban és biztonságosabban megközelíthető lesz.

A Toldi, Szeder, és Egerfa utcák csomópontjában a jelenleg szabályozatlan és balesetveszélyes háromágú csomópont átépítésével a növekvő forgalomra való tekintettel egy négyágú csomópont kiépítése valósul meg. A Toldi utca fölérendeltséget kap a Szeder utcával szemben, ezáltal a Szeder utca egyenes vonalvezetése az ív ráfordítással megtörik, megakadályozva a csomópontban a sebességek indokolatlan növekedését is. A csomópontban kiépülő terelőszigetre a forgalombiztonságot elősegítő fényvisszaverő prizmák telepítése hívja fel a közlekedők figyelmét a megváltozott forgalmi rendre. A terelősziget kikerülési irányát a szigeten belső világítással ellátott kikerülési irányjelző oszlop biztosítja.

A projekt megvalósítására 2010. novemberében közbeszerzési eljárás útján a budapesti székhelyű Magyar Aszfalt Kft. került kiválasztásra a fejlesztés kivitelezésére. A munkaterület átadása november 22.-én történt meg. A kivitelezés megkezdését a csapadékos őszi időjárás ellehetetlenítette, így a munkaterület 2011. március 22-én újra átadásra került. A kivitelező a munkálatokat március 28.-ával megkezdte. A projekt befejezési határideje 2011. június 30.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 www.csorna.hu 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6., Tel: 99/512-910, Fax: 99/512-919 www.westpa.hu 

Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: www.nfu.hu ÚMFT infovonal: 40/638-638

​Csapadékvíz elvezetés

 "Csorna észak-nyugati városrészének védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése" 
elnevezésű projekt megvalósítása

Csorna Város Önkormányzata 93.457.867,- Forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új Széchenyi terv keretében a „Helyi és Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című (NYDOP-4.1.1/B-11) pályázati kiíráson. A 109 millió Forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból bel és külterületi csapadékvíz elevezetés rekonstrukciójára kerül sor, amely hosszú távra megszünteti a bel és csapadékvíz elvezetési problémákat. 

A pályázati projekt a város ÉNY-i részén fekvő Vilmos-park, Toldi Miklós utca és Szeder utca, valamint a Jázmin utca és Zrínyi Miklós utca vízkár-veszélyeztetettségének csökkenti. A projekt megvalósításával a Vilmos parkban található csapadékvíz tározó tó jelenleg szabályozatlan állapota - vízszintszabályozó műtárgy építésével - megoldódik. A projektben szerepel továbbá a Laktanyai csatorna érintett szakaszának felújítása. A Jázmin utca páratlan és a Zrínyi Miklós utca páros oldalán nyílt burkolt vízelvezető árok épül a Táncsics Mihály utca zárt csapadékcsatornájáig a gépkocsibejárókban átereszekkel. A belterületen összegyűjtött csapadékvizeket Kapuvár-Bősárkány csatornáig elvezető Pálmajori csatorna is teljes felújításra kerül. A projekt nem csak az érintett településrészek, valamint a külterületi mezőgazdasági területek vízkár-veszélyeztetettségét csökkenti, hanem az állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízrendszerek összehangolásával vízgyűjtő szemléletű vízgazdálkodást valósít meg az EU Víz Keretirányelvével összhangban. A Támogatási Szerződés aláírására 2012. június 8.-án került sor. A kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás november 12.-én sikeresen lezárult. A kivitelezői szerződéskötésre és a munkaterület átadására november 30.-án került sor. 

Az építési munkákkal megbízott kivitelező, az Alpok-Terra Kft. első munkafázisként elkezdte a külterületen lévő Pálmajori csatorna szelvényének bővítését, földmunkavégzést, cserje- és fakivágást, valamint kitűzését. Kivitelező elindította a közmű kiváltások terveztetését és a szolgáltatókkal való egyeztetést. Az önkormányzat a nyilvánosság biztosítása érdekében egy B-típusú hirdető táblát helyezett ki a Szeder utca végéhez. Megtörtént a lakosság tájékoztatása helyi tv, városi honlap, reklámújság és szórólapok segítségével, valamint 2013.02.20-án lakossági fórum került megtartásra a belterületi munkavégzéssel kapcsolatosan. 

Februárban elkezdődtek a belterületi munkák is a Vilmos-parkban lévő tó kivezetésénél lévő árokkal. A Jázmin utcában több szakaszon is felmerült a meglévő vízvezeték kiváltása. A kiváltásokról a terveket a szolgáltató Pannon-Víz Zrt. készíti – a beruházás terhére. Március elején az érintett utcákban közműfeltárások végzése és az árkok nyomvonalának kitűzése történt. Ezt követően elkezdődött a Jázmin és a Zrínyi utcákban az árkok készítése és az időjárás miatt elmaradt külterületi mederrendezési munkálatok végzése, Laktanya-csatorna készítése. A Jázmin u. szelvényezés végén a tervezetthez képest kisebb keresztmetszetű folyóka elemek kerültek beépítésre, melyről és egyéb keresztmetszeti módosulásról vízjogi engedélyt nem érintő tervmódosítás készült. Megtörtént a kiépítendő belterületi árokrendszer befogadójánál lévő, Táncsics utcai zárt csapadékvíz csatornába torkolló áteresz építése. A szélsőséges időjárás és a magas belvíz – az árkok teljesen megteltek vízzel – az építkezést jelentősen hátráltatta, így kivitelező az ütemtervtől késésbe került. Áprilisban elkészültek a külterületi Laktanya- és Pálmajori-csatorna földmunkái. A befogadó Kapuvár-Bősárkányi csatorna (ahol II. fokú belvízvédelmi fokozat volt elrendelve) visszaduzzasztása miatt a torkolati műtárgy és mederburkolat építését nem lehetett elvégezni, ezért kivitelező havária miatt kezdeményezte a szerződési határidő 30 nappal történő meghosszabbítása érdekében a szerződés módosítását. A kivitelezés befejezésének módosított határideje: 2013. június 30. A Jázmin és Zrínyi utcákban – a kiváltásokkal nem érintett szakaszokon - elkészültek a meder elemmel burkolt árkok. A kiváltásokról és a szükséges tervmódosításokról folyamatos egyeztetés zajlik a beruházó, a kivitelező és a szolgáltató között. Április végén elkezdődtek a külterületi árkoknál a medrek végleges rendezése, átépített átereszek burkolása és az árkok melletti depóniák elszállítása, a terep rendezése. A Pálmajori-csatorna vízszintje is olyan mértékben csökkent, hogy megkezdhetővé vált a Bősárkányi-csatornába történő bevezetés kiépítése, így kivitelező elkezdte a meder kialakításának, burkolásának kivitelezési munkáit. A beépítendő zsilip előre gyártott elemekből készült, melynek acélszerkezete összeállítás után külön kerül beépítésre. A külterületi árkokba becsatlakozó kisebb földárkok bekötése, valamint a Laktanya-árok átépített átereszeinek elő- és utóburkolása is elvégzésre került. A Pannon-Víz Zrt. elvégezte a Jázmin utcában az Erdélyi utca és Árpád utca közötti szakaszon az ivóvíz vezeték kiváltását. Ahogy haladtak előre a munkával, a kivitelező mögöttük haladva befejezte a kiváltás miatt elmaradt csatornaburkolási munkákat a TB elemek beépítésével. A Szeder utcában, a Vilmos-parki tónál a gyárban előre elkészített zsilip beemelése is megtörtént. Megkezdődtek a már elkészült Jázmin utcai és Zrínyi utcai szakaszokon a csatorna partjainak és az érintett zöldterületek, kapubejárók helyreállításának munkái is. A Zrínyi utcában lévő szennyvíz vezeték kiváltásokat május végére a Pannon-Víz Zrt. elkészítette, így az azt követő befejezési munkálatokat kivitelező is elvégezhette. 

A kivitelező június elején a kivitelezési munkát készre jelentette, ezt követően a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása 2013.06.14-én kezdődött meg. A felvett hibajegyzékben szereplő hiányosságok javítását kivitelező két héten belül vállalta teljesíteni. 2013.06.28-án újabb átadás-átvételi eljárás megtartására került sor. A beruházó önkormányzat és a műszaki ellenőrök megállapították, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárható. A kivitelező által átadott megvalósulási dokumentáció alapján az önkormányzat megkérte a vízjogi üzemeltetési engedélyt, melyet az illetékes vízügyi hatóság 2013.09.05-én adott ki és ez 2013.09.25-én vált jogerőssé. A vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésének időigénye és egy szakértői vizsgálat lefolytatása miatt a projektzáró rendezvény megtartására 2013.10.21-én került sor. 

A megvalósult építési beruházás bruttó 105.230.601 Ft költséget jelentett, a mintegy 114 millió Ft projektköltségen belül. Az önkormányzat a fejlesztéshez 93.457.867 Ft vissza nem térítendő uniós támogatást és a saját forrása kiegészítéséhet további 5.369.635 Ft Önerő Alap támogatást kapott. A fennmaradó 15 millió Ft önrészt a város a Csorna Gyarapodás kötvényéből finanszírozta. 

A vízelvezetési munkák kivitelezését nem csak a belvízzel veszélyeztetett lakóingatlanok és az ingadozó vízszintű Vilmos parki tározó tó indokolta, hanem a belvízzel sújtott mezőgazdasági területeken okozott károk is. Az uniós támogatással megvalósult beruházással jelentős előrelépést tett a város a legveszélyeztetettebb területeinek csapadékvíz elvezetése terén.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Csorna Város Önkormányzata 
9300 Csorna, Szent István tér 22. Tel: 96/590-100, Fax: 96/261-680 www.csorna.hu 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Telefon: 94 509 350 Fax: 94 326 147 www.westpa.hu 

Hivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapjára: www.nfu.hu ÚSZT infovonal: 40/638-638

 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0881

A digitális technikai eszközök újszerűségének motiváló erejével a korszerű tudásért, a kompetencia alapú oktatás széles körű elterjesztésért” című 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0881 azonosító számú projekt megvalósítása

Kedvezményezett: Csorna-Farád Napköziotthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása nevében eljáró Csorna Város Önkormányzata

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósult meg. A projekt tervezett teljes bekerülési költsége 42.113.120 Ft volt, melyet 100 % –ban a pályázati forrásból finanszíroztak meg. 
A projekt megvalósítására 2010. október 27. és 2011. június 30. között került sor.

A fejlesztés szakmai tartalma
A fejlesztés során összesen 51 db Iskolai PC csomag, 28 db interaktív táblát tartalmazó tantermi csomag, 1 db alkalmazás szerver és a hozzá kapcsolódó szoftver, valamint 4 db WIFI csomag került beszerzésre. A projekt szerves részét képezte az alkalmazást támogató oktatás lebonyolítása, melynek keretében 103 fő pedagógus felkészítésére került sor. A projekt négy feladatellátási helyet érintett:

 

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István körzeti általános iskolája,

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,

A Hunyadi János Gimnázium, szakközépiskola és Kollégium,

Valamint a Kossuth Lajos Szakiskola

A feladatellátási helyek tanulói létszám és meglévő számítástechnikai eszközkészlet arányában részesülhettek támogatásban. Mivel szakképző intézményeink a szakképzési támogatásnak köszönhetően az elmúlt években jelentősebb számítástechnikai fejlesztést hajtottak végre, a projekt legnagyobb mértékben a Széchenyi István körzeti általános iskolát érintette.

A projekt költségei
A projekt tervezett teljes bekerülési költsége 42.113.120 Ft volt. Ebből projektmenedzsment költségeire 2.103 E Ft-ot, nyilvánosság biztosítására 350 E Ft-ot, Közbeszerzési eljárások lebonyolítására 850 E Ft-ot költhettünk. A projekt végrehajtásával kapcsolatos általános költségekre a támogatás 200 E Ft összegben nyújtott fedezetet. A pedagógusok felkészítését célzó továbbképzések költségét 280 E Ft összegben finanszírozta a pályázat. Végül az eszközök beszerzésére és a hozzájuk kapcsolódó szoftver megvásárlására összesen 38.320 E Ft-ot fordíthattunk.

 

 

 

Vissza