Önkormányzat

Gazdasági Bizottság

Elnök: Családi János

Tagok: Szabó Dávid,Kocsis Róbert

Külsősök: Baranyai Péter, Bozsoki Tamás

 

A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke:

6. §

Dönt az önkormányzati vagyon hasznosítását vagy működtetését szolgáló pályázatok feltételrendszerének meghatározásáról, az önkormányzat költségvetése keretén belül elbírálja azokat.

Dönt - a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési kereten belül - az út, híd, járda felújításról, fenntartásról és építésről, továbbá ezek sorrendiségéről.

Dönt a telekértékesítés előkészítő munkáinak pénzügyi fedezetéről 2.000.000 Ft értékhatárig.

Dönt a bizottsághoz támogatásért forduló intézmények, közösségek, civil szervezetek, személyek, rendezvények támogatásáról a bizottság számára az önkormányzat éves költségvetésében megállapított összeg mértékéig.

Dönt az önkormányzat és intézményei éves ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

Meghatározott időszakonként áttekinti az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait.

Dönt a bizottságtól kért vizsgálatok saját hatáskörben történő elvégzéséről, az arra illetékes szerv részére történő továbbításáról, külső szakértők felkéréséről.

Jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények közötti megállapodást vagy az azt helyettesítő okiratot, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti.

A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez.

Dönt a vízgazdálkodási célú költségkeret felhasználásáról a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési kereten belül.

Az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek a települési önkományzat tulajdonába való ingyenes átvétele

Véleményezi a települési térképészeti határkiigazítást, valamint dönt a jogszabályban meghatározott körben földrajzi nevek megállapításáról, megváltoztatásáról

Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról

Területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása

Csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül

Megállapítja a védett kategóriába tartozó területeken az alacsonyabb levegőtisztaságvédelmi követelményeket.

Meghatározza a város részére elnyerhető környezet- és természetvédelmi pályázatokban, céltámogatásokban, programokban való részvételt

 

Vissza