Önkormányzat

Szociális és egészségügyi bizottság

Elnök: Bella Rudolf

Tagok: Bella Imréné,  Molnár Ferenc

Külsősök: Kiszner Odett, Hanzelné Turi Gyöngyi

 

A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke:

6. §

Dönt a gyermekjóléti, a szociális és egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról.

Dönt a szociális feladatok költségvetési fedezetének átcsoportosításáról az egyes nevesített feladatok között.

Dönt a bizottsághoz támogatásért forduló intézmények, közösségek, civil szervezetek, személyek, rendezvények támogatásáról a bizottság számára az önkormányzat éves költségvetésében megállapított összeg mértékéig.

Dönt a más önkormányzati rendeletekben számára átruházott és megállapított önkormányzati hatósági ügyekben.

 

Vissza