Városunk

Címer

Csorna mezőváros pecsétjét 1852-ben díszíti először páduai Szent Antal, jobbjában ötágú liliom, baljában Jézus a földgömbbel. A mezővárosi rang 1871-ben megszűnik, de Csorna nagyközség pecsétjében továbbra is megmaradt páduai Szent Antal ábrázolása 1945-ig.

1971-ben az Elnöki Tanács határozata Csornát városi rangra emelte. Ekkor készült el az első városi címer. Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992-ben fogadta el a jelenlegi címert a város hivatalos jelképének, amelyben visszatért a páduai Szent Antal ábrázoláshoz.

A város címere csücskös talpú pajzs, aranyszínű kontúrral. Zöld pajzsláb, amely a címer magasságának egynegyedéig tart. Ebben ezüst háttér előtt áll páduai Szent Antal, vörös szerzetesi ruhában, zöld vállkendővel, feje mögött aranyszínű glóriával. Jobbjában három ezüst (fehér) virágú zöld liliomszálat tart, balján ezüst (fehér) lepellel részben takart, jobb kezét esküre emelő aranykoronás kis Jézus ül. Az alakok fedetlen testrészei testszínűek.

 

Vissza