Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a csornai Szent Antal temetőben lévő I. világháborús hadisírok felújításáról

Csorna Város Önkormányzata a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt „a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott pályázatára 1.301.750 Ft összegű támogatást kapott a csornai Szent Antal temetőben lévő I. világháborús hadisírok felújítására.

 

A Szent Antal temetőben, a Bécsi Hadi Levéltárból kikért dokumentumok szerint 1918-ban 109 katona sírhelye lett kialakítva, de közülük csak 49 fő eltemetett katona adatait jegyezték fel pontosan - közöttük magyarok, bosnyákok és egyéb nemzetiségűek. Az idők folyamán a sírok nagy részére rátemetések történtek, így közülük mára mindössze 19 db sírhely volt fellelhető. A temetőben még megtalálható, egy vonalban elhelyezkedő, kisméretű sírkövek némelyikén alig volt olvasható a felirat az elhunyt nevével, azonban a neveket a levéltári dokumentumokból rekonstruálni lehetett.

Az elnyert pályázati támogatás segítségével a meglévő 19 db sírkő felújítása történt meg – a kövek javítása, átcsiszolása és új feliratok készítése -, valamint a sírkövek környezetének rendbe tételére került sor. A sírkövek körüli területen díszzúzalék burkolat, és a temető belső közlekedő útjához csatlakozva a sírok megközelítését biztosító, térköves felületű járda készült el. A sírok mellett egy tájékoztató tábla lett kihelyezve, melynek egyik oldalán egy többnyelvű szöveg található a temetőben lévő I. világháborús hadisírokról, a másik oldalán pedig a 49 elhunyt katona adatainak ismertetése látható. A temetői bejáratoknál útbaigazító táblák kerültek kihelyezésre a temetőben található katonai emlékművek és sírhelyek helyének megjelölésével.

 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázati támogatásából megvalósuló kivitelezés lehetőséget nyújtott Csorna Város Önkormányzata számára az elhanyagolt hadisírok és környezetük rendbetételére, valamint az I. világháborús halottak méltó módon történő megemlékezésére.

 

Vissza