Gazdaság

Üvegzseb

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával és átláthatóbbá tételével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III. pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) értelmében Csorna Városi Önkormányzat az alábbi szerződéseket jelenteti meg:

Önkormányzat 5 millió Ft feletti 2024 évi szerződéseinek nyilvántartása

Önkormányzat 5 millió Ft feletti 2019-2023. évi szerződéseinek nyilvántartása

Polgármesteri Hivatal 2022. évi szerződés nyilvántartás

2018. évi szerződés nyilvántartás

Csornai Premontrei Prépostság részére nyújtott támogatások 2014

Csorna kisházasi dűlő és Gorkij utca bel- és csapadékvíz elvezetés kivitelezését célzó építési mukák 2014

Csorna Város tulajdonában levő közutak karbantartási munkáinak elvégzése 2014

Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására 2014

Nem Lakossági Egyedi Szolgáltatási Szerződés ivóvízellátásra és vagy szennyvízelvezetés szolgáltatásra 2014

Támogatási szerződés - Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Társulás 2014

Támogatási szerződés - A Csornai Kossuth Lajos Szakiskola karbantartási - felújítási munkálatainak megvalósításához 2014

Támogatási megállapodás - Csornai Sportegyesület 2014

Támogatási szerződés - Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása 2014

Támogatási szerződés - Vilmos Park Kft. 2014

Tagi kölcsön szerződés- CSORNAHŐ 2014

Tagi kölcsön szerződés- CSORNAHŐ 2013

Teljesellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli,villamos energia kereskedelmi szerződés 2014/1

Teljesellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli,villamos energia kereskedelmi szerződés 2014/2

Biogáz erőmű megvalósítása 2013

Közbeszerzési terv 2014.

Közbeszerzési terv 2013.

Közszolgáltatási szerződés - Vilmos Park Egészségturisztikai Kft. 2013

Vállalkozási szerződés Csorna Város ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése tárgyában 2013.

Villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásban keletkezett szerződések 2013-ra.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés - Szent Antal köztemető 2010

Szent Antal Temető - temetőfejlesztés 2012​

Csorna Város Önkormányzatának statisztikai összegezése a 2011. évre vonatkozó közbeszerzésekről

Villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásban keletkezett szerződések 2012-re

Magyar Aszfalt Kft.Önkormányzati tulajdonú gyűjtőút burkolat-felújítása kiegészítő beszerzés”

Switelsky Magyarország Kft.„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak, gyalogutak és parkoló burkolat-felújítási munkái”

Molnár TV Műsorkészítő és Szolgáltató Kft.

Profitexpert Számítástechnikai Kft.

"Csornai Általános- és Művészeti Iskola, Óvoda felújítása építési beruházás" közbeszerzési eljárás (KÉ-11446/2009. szám) - vállalkozási szerződés módosítása

Allianz Biztosítás - Polgármesteri hivatal

Allianz Biztosítás - Hitvatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Accor Services Magyarország Kft. - Étkezési utalványok beszerzése

Stratégia Kutató Intézet Kht.

Sodexho Magyarország Kft. - fizetési átütemezés

Integra Consulting Zrt.

Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató

Parkfenntartási vállalkozási szerződés

Parkfenntartási vállalkozási szerződés

Parkfenntartási vállalkozási szerződés

Csorna, Patak u. és a Soproni úti szervízút felújítási munkáiról készül szerződés

Patak utca, Soproni úti szervízút közbeszerzés ajánlattételi felhívás

Közzététel

Egészségház

Csorna, Andrássy utca 1400/3 hrsz-ú aszfaltburkolatú út építési munkái

Csorna Város belterületének útkarbantartási munkái

Csorna Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi közbeszerzési terve

Közútkarbantartási vállakozási szerződés 1.

Közútkarbantartási vállakozási szerződés 2.

Közszolgáltatási szerződés - CSORNAHŐ Kft.

Szerződések nyilvántartása 2016-2017 év.

Rábaköz védelméért Közalapítvány Beszámoló - 2017.

 

Vissza