Önkormányzat

Telefonszámok

 

 

POLGÁRMESTERI KABINET

dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester

96/590­-112

polgarmester@csorna.hu

Major András alpolgármester

96/ 590­-112

alpolgarmester@csorna.hu

Adameczné Simon Magdolna polgármesteri referens

96/ 590­-112

adameczne.magdolna@csorna.hu

Juhász Réka városmarketing referens 96/ 590-126 juhasz.reka@csorna.hu
Szóka Zsolt műszaki referens 96/ 590-166 szoka.zsolt@csorna.hu

 

JEGYZŐI KABINET

 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

96/ 590­-163

jegyzo@csorna.hu

Berkiné Sokorai Tünde aljegyző

96/ 590-161

aljegyzo@csorna.hu

Nagy Lászlóné jegyzői referens

96/ 590­-163

jegyzoi.referens@csorna.hu

 

HUMÁN KABINET

   

Dr. Kocsis Ottó kabinetvezető

96/ 590­-119

kocsis.otto@csorna.hu

Böröczné Horváth Gabriella kabinetvezető-helyettes 96/ 590-120 boroczne.gabriella@csorna.hu

 

Hatósági Szakterület

   

Baloghné Alpár Gabriella anyakönyvvezető, humánpolitikai ügyintéző

96/ 590­-118

baloghne.gabriella@csorna.hu

anyakonyv@csorna.hu

Bálint Eszter szociális, ipar-kereskedelmi ügyintéző 96/ 590-157 balint.eszter@csorna.hu
Berczeli Gábor építéshatósági ügyintéző 96/ 590-147 berczeli.gabor@csorna.hu
Ivánkovits Vivien hatósági ügyintéző 96/ 590-174 ivankovits.vivien@csorna.hu
Pap Tibor közterület felügyelő 96/ 590-153 pap.tibor@csorna.hu
Peyerné Madácsi Anita közterület felügyeleti hatósági ügyintéző 96/ 590-159 kozteruletfelugyelet@csorna.hu
Tóthfalusi Dorina közterület felügyelő 96/590-153 tothfalusi.dorina@csorna.hu

 

Titkársági szakterület

   

Horváth Flóriánné titkársági ügyintéző

96/ 590­-140

horvath.florianne@csorna.hu

Horváthné Karmazsin Zsuzsanna testületi ügyintéző

96/ 590­-121

horvathne.zsuzsanna@csorna.hu

Roncs Istvánné hivatalsegéd

96/ 590-100

 

Bandicsné Rozner Judit hivatalsegéd 96/ 590-100  
Pálffy József karbantartó    

 

Adóigazgatási szakterület

   

Ádámné Katona Klára adóigazgatási szakterület-vezető

96/ 590-191

adamne.klara@csorna.hu

Póczik-Szabó Katalin adóügyi ügyintéző 96/ 590-154 poczik-szabo.katalin@csorna.hu

Sulyok-Horváth Márta adóügyi ügyintéző

96/ 590-191

sulyok-horvath.marta@csorna.hu

 

GAZDASÁGI KABINET 

   

Csáki Lászlóné kabinetvezető

96/ 590-129

csaki.laszlone@csorna.hu

dr. Pálfi Orsolya beszerzési ügyintéző 96/590-151 palfi.orsolya@csorna.hu

 

Pénzügyi-gazdasági szakterület

 

 

Bodnárné Molnár Adrienn pénzügyi ügyintéző 96/ 590-134 bodnarne.adrienn@csorna.hu
Hollósné Felker Anikó pénzügyi ügyintéző 96/ 590-160 hollosne.aniko@csorna.hu
Kalmár Mónika pénzügyi ügyintéző 96/ 590-144 kalmar.monika@csorna.hu
Mészáros Viktória pénzügyi ügyintéző 96/ 590-158 meszaros.viktoria@csorna.hu
Nagy Mária Rita pénzügyi ügyintéző 96/ 590-162 nagy.maria@csorna.hu
Nyikos Kristóf pénzügyi ügyintéző 96/ 590-162 nyikos.kristof@csorna.hu
Regner Mónika pénztáros 96/ 590-131 regner.monika@csorna.hu
Szaradicsné Mészáros Andrea, költségvetési szakterület-vezető 96/ 590-133 szaradicsne.meszaros.andrea@csorna.hu
Szilágyi- Tüske Viktória pénzügyi ügyintéző 96/ 590-135 tuske.viktoria@csorna.hu

 

Vagyongazdálkodási, városfejlesztési szakterület

   
Bugár Anita városüzemeltetési ügyintéző 96/ 590-143 bugar.anita@csorna.hu
Gorzás Zoltán beruházási ügyintéző 96/ 590-150 gorzas.zoltan@csorna.hu

Huszka Eszter lakásügyi ügyintéző

96/ 590-127

huszka.eszter@csorna.hu

 

 

Vissza