Intézmények

Óvodák

Csornai Napközi Otthonos Óvoda Csorna, Szent István tér 12-13. B épület (96) 261 632

Az önkormányzati fenntartású Csornai Napközi Otthonos Óvoda székhelye Csornán, a Szent István tér 12-13. B épület alatt található. A központi intézményben az óvodai nevelés 7 csoportban, míg a Sziget utcai telephelyen 2 csoportban folyik.

A Csornai Napközi Otthonos Óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

Az intézmény az integrált nevelés- oktatás keretében azoknak a sajátos nevelési és különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek a képzését is ellátja, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat.

A Csornai Napközi Otthonos Óvoda Sziget utcai telephelyén nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást folytat cigány származású gyermekek szüleinek igénye alapján. Az óvodai telephelyen cigány kulturális nevelés-oktatás folyik magyar nyelven, az intézmény nevelési programjában foglaltak szerint.

Az intézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenységet folytat gyógytestnevelés szakterületen, saját szakemberei bevonásával.

 

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola www.rakoczicsorna.hu

 

 

Vissza