Közérdekű

Hatályos Önkormányzati rendeletek

 

Hatályos Önkormányzati Rendeletek (NJT)
 
4/2024. (II. 22.) az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
5/2024. (II. 22.) a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról
6/2024. (III. 22.) a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
9/2024. (V. 17.) az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
 
15/2023. (V. 26.) az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
6/2023, (II. 27.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
26/2023. (XII. 15.) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megalapozásáról
 
3/2022. az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
8/2022. (V. 30.) az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
21/2022. (X. 20.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
 
15/2021. (X. 29.) a településrendezési szerződések szakmai követelményeiről
8/2021. (V. 27.) az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
3/2021. (II. 23.) PM rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
 
19/2020. (VII. 2.) az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
6/2020. (II. 21.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 
23/2019. (XII. 13.) a Gólyahír program bevezetéséről
22/2019. (XII. 13.) a fiatalok életkezdési támogasának önkormányzati kiegészítéséről
16/2019. (X. 24.) a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásról
15/2019. (IX. 23.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
12/2019. (VII. 25.) a helyi építési szabályzatról
9/2019, (V. 29.) az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
3/2019. (II. 25.) az önkormányzat 2019. évi költségvtéséről
 
10/2018. (V. 23.) az önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról
4/2018. (II. 19.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (I. 29.) a településkép védelméről
 
15/2017. (VI. 23.) az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének szabályairól
14/2017. (V. 24.) Esküvői szertartás
7/2017. (III. 27.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
6/2017. (III. 27.) a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel összefüggő parnerségi egyeztetés szabályairól
3/2017. (II. 17.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2/2017. (II. 21.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
1/2017. (I. 23.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról
 
27/2016. (XII. 20.) a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről
24/2016. (XI. 18.) Csorna város területén egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
6/2016. (III. 30.) a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról
1/2016. I. 26. a közterületi térfigyelő rendszerről
 
26/2015. (XI. 24.) a magánszemélyek kommunális adójáról hatályos 2020. január 1-től
17/2015. (VI. 26.) a házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról
8/2015. (III. 20.) a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2015. (II. 17.) a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról 
 
20/2014. (IX. 17.) a közterületek elnevezésének szabályairól
10/2014. (III. 25.) a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról
6/2014. (II. 17.) a távhőszolgáltatás díjairól
5/2014. (II. 7.) a távhőszolgáltatásról
3/2014. (I. 21.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól (hatályos 

35/2013. (XII. 17.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

34/2013. (XII. 17.) a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék kezeléséről
32/2013. (XII. 17.) a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységekről
20/2013. (VII. 17.) a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
11/2013. (III. 20.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról
24/2012. (V. 29.) a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról 
9/2012. (III. 20.) a mezei őrszolgálatról
9/2011. (IV. 19.) Csorna Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről
11/2009. (IV. 21.) a sportról
 
4/2005. (I. 28.) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó taljterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről

3/2005. (I. 28.) a környezetvédelm alap létrehozásáról

43/2004. (XII. 1.) Csorna Város Hulladékgazdálkodási Tervéről

Csorna Város Hulladékgazdálkodási Terve

41/2004. (X. 22.) a vásárokról
36/2004. (VI. 25.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

24/2004. (IV. 26.) a helyi iparűzési adóról

9/2003. (IV. 25.) Csorna városnév megkülönböztető jelzőként való használata engedélyezési eljárásának szabályairól
12/1992. (VII. 10.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 

 

Vissza

Kereső

 

Tájékoztatás ivóvízszolgáltatásról Civil Alap 2024. Baba-mama csomag újszülötteknek Választási információk Civil Alap 2023. Temető térkép Népszámlálás - 2022 Országgyűlési Választás 2022. és Országos Népszavazás 2022. Lakossági tájékoztatás - Optikai vezeték Térfigyelő kamerarendszer Légy önkéntes Koronavírus Tájékoztató online ügyintézésről Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása Önkormányzati Választás 2019 Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről. Iratkezelési szabályzat ADATVÉDELEM Pályázat - Civil Alap 2019. Országgyűlési választás - 2018 - OEVB határozatok Munkaterv Bursa Hungarica Pályázat Adatigénylési szabályzat Pályázat - Civil Alap 2017. Halálessettel kapcsolatos tájékozatás Közművelődési koncepció A szerv nyilvántartásai Helyi Esélyegyenlőségi Program Közútfejlesztési koncepció Szervezeti ábra Szervezeti és Működési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megjelölése Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Alapítványok Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv Gazdálkodó Szervezetek Elérhetőségek A szerv vezetői Rendezési terv Döntéshozatal, ülések Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Egészségügy A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Közérdekű adatok igénylése Gazdálkodási adatok Katasztrófavédelmi tájékoztatók Népszavazás - 2016 - tájékoztató - GYIK Hatályos rendeletek Jegyzőkönyvek
Közadatkereső

 

Teljes méret (új ablakban)
Rábaközi Televízió