Közérdekű

Hatályos Önkormányzati rendeletek

 

2022.
3/2022. az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
 
17/2021. (XI. 29.) a 2022. évi önkormányzati költségvetés megalapozásáról
15/2021. (X. 29.) a településrendezési szerződések szakmai követelményeiről
8/2021. (V. 27.) az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
3/2021. (II. 23.) PM rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2/2021. (II. 23.) PM rendelet a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
1/2021. (I. 18.) PM rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés megalapozásáról
19/2020. (VII. 2.) az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
6/2020. (II. 21.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

12/2019. (VII. 29.) a helyi építési szabályzatról

12/2019. (VII. 29.) rendelethez mellékletek és függelékek

15/2019. (IX. 23.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

16/2019. (X. 24.) a hleyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

22/2019. (XII. 13.) a fiatalok életkezdési támogatásának önkormányzati kiegészítéséről hatályos 2020. január 1-től

23/2019. (XII. 13.) a "Gólyahír Program bevezetéséről 

2/2018. (I. 29.) a településkép védelméről

15/2017. (VI. 23.) az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének szabályairól

14/2017. (V. 24.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályiról, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

7/2017. (III. 27.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

6/2017. (III. 27) a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

3/2017. (II. 17.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2017. (I. 23.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

27/2016. (XII. 20.) a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

24/2016. (XI. 18.) Csorna város területén egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

6/2016. (III. 30.) a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról
1/2016. I. 26. a közterületi térfigyelő rendszerről
26/2015. (XI. 24.) a magánszemélyek kommunális adójáról hatályos 2020. január 1-től
17/2015. (VI. 26.) a házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról
8/2015. (III. 20.) a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2015. (II. 17.) a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
20/2014. (IX. 17.) a közterületek elnevezésének szabályairól
10/2014. (III. 25.) a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról
6/2014. (II. 17.) a távhőszolgáltatás díjairól
5/2014. (II. 7.) a távhőszolgáltatásról
3/2014. (I. 21.) a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

35/2013. (XII. 17.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

34/2013. (XII. 17.) a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék kezeléséről
33/2013. (XII. 17.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
32/2013. (XII. 17.) a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységekről
20/2013. (VII. 17.) a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
11/2013. (III. 20.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról
24/2012. (V. 29.) a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról
9/2012. (III. 20.) a mezei őrszolgálatról
9/2011. (IV. 19.) Csorna Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről
27/2010. (XII. 15.) a közalapítvány megszüntetésének szabályozásáról
11/2009. (IV. 21.) a sportról
8/2006. (III. 24.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
6/2006. (III. 24.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
4/2005. (I. 28.) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó taljterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről

3/2005. (I. 28.) a környezetvédelm alap létrehozásáról

43/2004. (XII. 1.) Csorna Város Hulladékgazdálkodási Tervéről

Csorna Város Hulladékgazdálkodási Terve

41/2004. (X. 22.) a vásárokról
36/2004. (VI. 25.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
26/2004. (IV. 26.) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról

24/2004. (IV. 26.) a helyi iparűzési adóról

41/2003. (XII. 29.) a lakbérek és a lakbértámogatás megállapításáról
9/2003. (IV. 25.) Csorna városnév megkülönböztető jelzőként való használata engedélyezési eljárásának szabályairól
12/1992. (VII. 10.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 

 

Vissza

Közadatkereső

 

Teljes méret (új ablakban)
Rábaközi Televízió