Közérdekű

Hatályos Önkormányzati rendeletek

 

 
8/2021. (V. 27.) az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
3/2021. (II. 23.) PM rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2/2021. (II. 23.) PM rendelet a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
1/2021. (I. 18.) PM rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés megalapozásáról
19/2020. (VII. 2.) az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
6/2020. (II. 21.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

12/2019. (VII. 29.) a helyi építési szabályzatról

12/2019. (VII. 29.) rendelethez mellékletek és függelékek

15/2019. (IX. 23.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

16/2019. (X. 24.) a hleyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

22/2019. (XII. 13.) a fiatalok életkezdési támogatásának önkormányzati kiegészítéséről hatályos 2020. január 1-től

23/2019. (XII. 13.) a "Gólyahír Program bevezetéséről hatályos 2020. január 1-től

2/2018. (I. 29.) a településkép védelméről

15/2017. (VI. 23.) az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének szabályairól

14/2017. (V. 24.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályiról, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

7/2017. (III. 27.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

6/2017. (III. 27) a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

3/2017. (II. 17.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2017. (I. 23.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

27/2016. (XII. 20.) a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

24/2016. (XI. 18.) Csorna város területén egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

6/2016. (III. 30.) a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról
1/2016. I. 26. a közterületi térfigyelő rendszerről
26/2015. (XI. 24.) a magánszemélyek kommunális adójáról hatályos 2020. január 1-től
17/2015. (VI. 26.) a házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról
8/2015. (III. 20.) a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2015. (II. 17.) a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
20/2014. (IX. 17.) a közterületek elnevezésének szabályairól
10/2014. (III. 25.) a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról
6/2014. (II. 17.) a távhőszolgáltatás díjairól
5/2014. (II. 7.) a távhőszolgáltatásról
3/2014. (I. 21.) a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

35/2013. (XII. 17.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

34/2013. (XII. 17.) a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék kezeléséről
33/2013. (XII. 17.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
32/2013. (XII. 17.) a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységekről
20/2013. (VII. 17.) a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
11/2013. (III. 20.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról
24/2012. (V. 29.) a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról
9/2012. (III. 20.) a mezei őrszolgálatról
9/2011. (IV. 19.) Csorna Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről
27/2010. (XII. 15.) a közalapítvány megszüntetésének szabályozásáról
11/2009. (IV. 21.) a sportról
8/2006. (III. 24.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
6/2006. (III. 24.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
4/2005. (I. 28.) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó taljterhelési díjra vonatkozó eljárási, adatszolgáltatási szabályokról és mentességekről

3/2005. (I. 28.) a környezetvédelm alap létrehozásáról

43/2004. (XII. 1.) Csorna Város Hulladékgazdálkodási Tervéről

Csorna Város Hulladékgazdálkodási Terve

41/2004. (X. 22.) a vásárokról
36/2004. (VI. 25.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
26/2004. (IV. 26.) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról

24/2004. (IV. 26.) a helyi iparűzési adóról

41/2003. (XII. 29.) a lakbérek és a lakbértámogatás megállapításáról
9/2003. (IV. 25.) Csorna városnév megkülönböztető jelzőként való használata engedélyezési eljárásának szabályairól
12/1992. (VII. 10.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 

 

Vissza

Lakossági tájékoztatás - Optikai vezeték Ingatlanértékesítés - Csorna, déli ipari terület Nyugati fejlesztési terület Térfigyelő kamerarendszer Légy önkéntes Koronavírus Tájékoztató online ügyintézésről Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása Önkormányzati Választás 2019 Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről. Iratkezelési szabályzat ADATVÉDELEM Pályázat - Civil Alap 2019. Országgyűlési választás - 2018 - OEVB határozatok Munkaterv Bursa Hungarica Pályázat Adatigénylési szabályzat Pályázat - Civil Alap 2017. Halálessettel kapcsolatos tájékozatás Közművelődési koncepció A szerv nyilvántartásai Helyi Esélyegyenlőségi Program Közútfejlesztési koncepció Szervezeti ábra Szervezeti és Működési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megjelölése Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Alapítványok Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv Gazdálkodó Szervezetek Elérhetőségek A szerv vezetői Álláspályázatok Rendezési terv Döntéshozatal, ülések Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Egészségügy A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Közérdekű adatok igénylése Gazdálkodási adatok Katasztrófavédelmi tájékoztatók Népszavazás - 2016 - tájékoztató - GYIK Hatályos rendeletek Jegyzőkönyvek
Közadatkereső

 

Teljes méret (új ablakban)
Rábaközi Televízió