Ügyintézés

Dokumentumok, űrlapok

Nyilatkozat Gólyahír Program keretében ajándékcsomag igénybevételéhez
Kérelem hatósági bizonyítvány iránt lakás rendeltetési egység számának igazolására
Behajtási engedély iránti kérelem
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Bejelentő adatlap új ebről
Bejelentő lap elpusztult vagy elveszett ebről
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány, és tájékoztató
Fakivágási engedély kérelem
Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának egyszeri támogatásához
Kérelem talajvízkút megszüntetési engedélyének kiadására.
Kérelem talajvízkút üzemeltetési és fennmaradási engedélyének kiadására.
Kérelem talajvízkút vízjogi létesítési engedélyének kiadására.
Kérelem telephely alkalmasság igazolására
Közterület felbontási engedély kérelem
Közterület használathoz kérelem
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Rendkívüli települési támogatás
Szociális bérlakás igénylése iránti kérelem
Telephely alkalmasság eljárásrendje
Településképi bejelentés nyomtatványa
Vadkárral összefüggő egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem
Felhívás vendéglátó üzletek részére
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem
Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához
Helyi lakásfenntartási támogatás
Szálláshely bejelentés

 

A dokumentumok letöltéséhez kérem kattintson a dokumentum címére.

 

 

 

Vissza