Beruházások

Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése

Projekt megnevezése:

Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése

 

Projekt azonosító száma:

TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014

Kedvezményezett:

Csorna Város Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

158 447 000 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. július 1.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. november 30.

 

Projekt bemutatása

Csorna Város Önkormányzata a város délkeleti területének csapadékvíz-rendezésére több mint 158 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Csorna város csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése már régóta szükséges és tervezett feladat volt. Az elmúlt években megvalósult beavatkozások pontszerűek voltak, és főként egy-egy ingatlanra, utcára vonatkoztak, így Csorna Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatot nyújtott be a teljes rendezéshez szükséges csapadékvíz rendezés kiépítésére, melynek eredményeként:

 • Csorna város DK-i városrészének csapadékvíz elvezetési problémái teljes mértékben megoldódnak,
 • ezen a településrészen nem kell újabb vis-major eseményekkel számolni, magán és közterületi veszélyeztetések megszűnnek.
 • a további közterület rendezések, zöldfelületi fejlesztések, közösségi parkok fejlesztése előtt megnyílik a lehetőség, a csapadékvíz kérdése megoldott lesz.

A 158,45 millió forintos összköltségű Európai Uniós projekt keretében fejleszteni kívánt terület az Alsószeri Kertváros keleti része, amely a belvárostól délre helyezkedik el és döntően lakófunkciójú, kisvárosias beépítettségű városrész.

A beavatkozások helyszínei:

 • Halász utca
 • Hegyeshalmi utca
 • Munkácsy utca
 • Nap utca
 • Patak utca
 • Uszoda utca

A projekt befejezésével összesen 1810 méter hosszú csapadékvíz-elvezető új létesítmény kerül átadásra.

Csorna Város Önkormányzatának célja, hogy a település környezeti állapota javuljon, a helyi vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon garantálja a csapadék/belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről a külterületetek veszélyeztetése nélkül, ezáltal csökkentve a település vízkár veszélyeztetettségét.

Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a délkeleti településrészen megvalósítandó fejlesztés hozzájárul a Csorna Integrált Városfejlesztési Stratégiájában lefektetett célok eléréséhez, melynek egyik sarokpontja a település bel- és csapadékvíz elvezetésének megoldása.

A fejlesztés eredményeképpen Csorna város délkeleti településrészén élő lakossága számára csökkennek az infrastrukturális hátrányok, ami hozzájárul a természetben bekövetkező környezeti problémák megoldásához. a fejlesztés eredményeként csökken a belvízzel veszélyeztetett lakások száma, javul a település biztonságos belvízelvezető – befogadó hálózattal való ellátottsága, így kialakítva egy biztonságosabb és egészségesebb lakókörnyezetet.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van, ezt követően a munkaterület átadása megtörténik.

A kivitelezői szerződést 2018. május 31-én az önkormányzat aláírta, a munkálatok folyamatban vannak. A beruházás várhatóan 2018. október 31-ig megvalósul.

 

A kivitelezés elérte a 25%-os készültséget, az alábbi munkák készültek el:

 • Uszoda utca -kétoldali mederprofilozás, beton kapubehajtók elbontása
 • Hegyeshalmi utca - kétoldali mederprofilozás, beton kapubehajtók elbontása
 • Nap utca - egyoldali mederprofilozás, beton kapubehajtók elbontása
 • Tervezett NA30 beton átereszek építési területre való behordása

2018.07.31-én a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.

2018.08.31-ig a kivitelezési munkálatok elérték a 75%-os készültséget

2018. október 31.-én a kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

 

 

Vissza