Beruházások

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csorna Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9300 Csorna, Szent István tér 22.

Pályázati konstrukció: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt címe: Keleti Iparterület fejlesztése Csornán

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00005

Elnyert támogatás: 398 222 835,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. április 01.

A projekt befejezésének határideje: 2022. március 31.

Projekt célja és tartalma:

A projekt célja a helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével, a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, valamint újak letelepedésének növelése. Elvárt eredménye, hogy növekedjen az vállalkozások betelepülései kedve a városban. Cél, hogy a pályázati forrásokból felújított területeken olyan érdemi (gyakorlati) tevékenység kezdődjék, amelynek eredményei piacképesek és közvetlen módon támogatják a város gazdasági versenyképességének megőrzését, fejlődését. A támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

A projekt keretében a csornai Keleti Ipari Terület északi részének alapinfrastruktúra fejlesztése (közvilágítás, víz-, szennyvíz és csapadékvíz hálózat fejlesztése, útépítés) valósul meg, valamint út és kerékpárút építése. A területen a letelepedni szándékozó vállalkozások a beruházás eredményeként egy közműcsatlakozással ellátott telkeket fognak kapni, amelyek minden szempontból megfelelnek egy sikeres beruházás elindításához. A városban jelenleg nem található olyan vállalkozás, amely a város gazdasági imázsát, presztízsét jelentősen meghatározná, megfordítva, olyan terméke se igazán van a városnak, amely a városi presztízs miatt is keresett a piacon. Jelen pályázat nagyszerű lehetőséget biztosít olyan vállalkozások betelepedésére, amelyek kialakíthatják Csorna vonzó gazdasági hírnevét.

A fejlesztés hozzájárul a helyi és a betelepülő vállalkozások gazdasági tevékenységéhez szükséges üzleti és gazdasági háttér biztosításához. A beruházás megvalósításával a település üzleti infrastrukturális hátterének és szolgáltatásainak fejlesztése, a helyi vállalkozások megerősítése és a települési foglalkoztatás bővítése történik meg. A Felhívásnak megfelelően a vállalkozások üzleti környezetének és alap infrastrukturális hátterének bővítését kívánjuk megvalósítani. Az iparterület infrastruktúra fejlesztése elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek javítását, az ipari növekedés fenntartását és a betelepítettségének növelését, emellett a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez. A fejlesztés hosszú távú célja, hogy Csorna Város Önkormányzata a betelepülő vállalkozások új telephelyeinek kialakításával, a meglévő iparterület elérhetőségének javításával, és a vállalatközi együttműködések hátterének biztosításával teret adjon a vállalkozási kedv növekedésének. Ez utóbbi közvetett módon járul hozzá az önkormányzati bevételek növekedéséhez (helyi iparűzési adó, helyi adók), így a város prosperálásához.

A beruházás jelentős mértékben hozzájárul a település gazdasági potenciáljának kiaknázásához. A településen új vállalkozások kezdhetik meg gazdasági és üzleti tevékenységüket, ez által megyei és térségi gazdaságélénkítő hatások jelenhetnek meg. A település üzleti hátterét igénybe vevő vállalkozások számának növekedése gazdasági aktivitásbeli javulást, növekvő versenyképességet és minőségében és elterjedési körében is magasabb fokú szolgáltatásokat eredményezhet. A tervezett fejlesztések kivitelezése és fenntartása, valamint a vállalkozások működése során folyamatos munkaerőigény fog megjelenni a településen. A betelepülő vállalkozások működésük során legtöbb esetben az adott település szakképzett munkaerejét veszik igénybe. Ez által nagymértékben hozzájárulnak a városban a munkanélküliség csökkentéséhez. Az iparterületek fejlesztése és kialakítása kapcsán Csorna város, mint projektgazda szempontjából a piacra vinni kívánt termék/szolgáltatás pontos meghatározása az elsődleges: Csorna olyan üzleti-gazdasági, vállalkozási környezetet kíván biztosítani, aminek segítségével termelő cégek telephelyet kívánnak létesíteni, vagy fejleszteni Csorna területén, ezzel növelve a településen a foglalkoztatást és az helyi önkormányzat bevételeit, végső soron a társadalmi jólétet.

2021.05.07. a kivitelezés elérte a 25%-os készültséget

Az alábbi munkák készültek el: humusz leszedése, régészeti felügyelet mellett; ívó vízhálózat kiépítése régészeti felügyelet mellett; szennyvízhálózat kiépítése folyamatos régészeti felügyelet mellett; Keszeg ér híd kétoldali pillérek berakása; kerékpárút alap, tükör készítése; ideiglenes forgalomkorlátozási táblák kihelyezése.

2021.06.30. a kivitelezés elérte a 50%-os készültséget

Az alábbi munkák készültek el: humusz leszedése, régészeti felügyelet mellett; ívó vízhálózat kiépítése régészeti felügyelet mellett; szennyvízhálózat kiépítése folyamatos régészeti felügyelet mellett; Keszeg ér híd kétoldali pillérek és hossztartók és keresztartók berakása meder burkolása és építése folyamatos ütemben kerékpárút alap, tükör készítése, burkolat alap ckt építése, alsóaszfalt készítése; feltáró út tükör szedése, alap építése; ideiglenes forgalomkorlátozási táblák kihelyezése.

2021.08.05. a kivitelezés elérte a 75%-os készültséget

Az alábbi munkák készültek el: humusz leszedése, régészeti felügyelet mellett; ívó vízhálózat kiépítése régészeti felügyelet mellett; szennyvízhálózat kiépítése folyamatos régészeti felügyelet mellett; Keszeg ér feletti kerékpáros híd teljesen elkészültaz alatta lévő meder védelemmel együtt; kerékpárút alap, tükör készítése, burkolat alap ckt építése, kötőréteg építése, padka építése folyamatos; feltáró út tükör szedése, alap építése aszfalt kötőréteg építése; 85.sz. főút burkolat szélesítésének előkészítése; 85.sz. főút közvilágítás kiépítése; szervízút melletti közvilágítása oszlopok építése; ideiglenes forgalomkorlátozási táblák kihelyezése.

2021.12.04. a kivitelezés elérte a 100%-os készültséget

Az alábbi munkák készültek el: vízi közműhálózat kiépítése; közvilágítási hálózat kiépítése; csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése; Keszeg ér feletti kerékpáros híd teljesen elkészült az alatta lévő medervédelemmel együtt; kerékpárút építése befejeződött; 85.sz. főút burkolat szélesítés kiépítése; végleges forgalomkorlátozás kiépítése

A projekt fizikai zárása: a projekt sikeres befejezése megtörtént, a szolgáltatások megvalósultak, a projekt elérte célját. Korszerű infrastruktúra kedvező hatással bír a betelepedni kívánt vállalkozások számára.

 

Vissza