Beruházások

Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán

Projekt megnevezése:

Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán

 

Projekt azonosító száma:

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011

Kedvezményezett:

Csorna Város Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

60 046 299 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. június 1.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. január 14.

 

 

 

Projekt bemutatása

Csorna Város Önkormányzata a város kerékpárút hálózatának fejlesztésére több mint 60 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

 

Csorna Város Önkormányzata Európai Uniós támogatásból tervet készített a városközponton áthaladó kerékpáros forgalmat kiszolgáló kerékpárút hálózat bővítésére és biztonságossá tételére. A tervezési terület a Szent István tér K-i oldalára, az Andrássy utca Laki Döme utca és Eszperantó utca közé eső szakaszára, és az Árpád utcára korlátozódik.

Csorna város helyzete kerékpáros szempontból igen kedvező, hiszen eleve megkönnyítik a kerékpározást a domborzati és klimatikus adottságok, melyekhez kerékpáros-barát fejlesztéspolitika is társult. A főúthálózat forgalmasabb szakaszain jellemzően megtalálható a kerékpárosok számára elkülönített felület, de a kerékpározás szempontjából nagy jelentőségű a kisforgalmú úthálózat megléte is, mivel ezek is kerékpáros-barát létesítményeknek minősülnek. Azonban a kerékpározók számára kijelölt létesítmények között a biztonságosnak számító, irányhelyes létesítmények – a belvárosi rehabilitáció során kétirányú kerékpáros közlekedésre alkalmassá tett utcák kivételével – nem találhatóak meg a városban, a meglévő létesítmények kivétel nélkül egyoldali, kétirányú kerékpárutak, illetve gyalog- és kerékpárutak.

Jelenleg a Szent István tér K-i oldalán és az Andrássy utcában egyirányú, felfestéssel kijelölt kerékpárút halad a közút vagy éppen a járda mellett. Az érvényes forgalmi rend értelmében a kerékpáros a 85. számú főút irányából az Eszperantó utca felé közlekedhet. Az Árpád utcában az úttestet használják a kerékpárosok, külön felfestés vagy kerékpársáv nem található ott, így a Szent István tér mellett kétirányú kerékpárút létesül a járda szintjén szétválasztott forgalommal.

Az Árpád utca-Andrássy utca-Laki Döme utca kereszteződésében jelenleg nem lehet biztonságosan átvezetni a kerékpáros forgalmat sem. A helyzet rendezése érdekében mini-körforgalom kialakítása tervezett. A Szent István tér mellett haladó kétirányú kerékpáros forgalmat a körforgalomban szétválasztjuk.

Az Árpád utca keresztmetszeti kialakítása nem teszi lehetővé kerékpárút építését, ezért itt az úttest mindkét oldalán nyílt kerékpársáv felfestése tervezett, az általános iskola előtt pedig gyalogos átkelőhely felfestését is tervezzük az iskolások biztonságos gyalogos átkelések védelmében.

Az Andrássy utcában a tervezett kerékpárutat az utca É-i oldalán tervezett a kialakítása. A kétirányú kerékpárút a Prépost utcai kereszteződéig tart. Itt a kerékpárút véget ér, illetve egyirányú útként az Andrássy utca déli oldalán folytatódik az Eszperantó utcáig. Az átvezetést felfestéssel jelöljük ki, amely mellett gyalogos átkelőhelyet is létesítünk.

Csorna városában a 60 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően tehát újabb kerékpárutak létesülnek, így hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javulásához.

A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.

Az újabb kerékpárutak létesítésével Csorna Város Önkormányzatának célja a település határában lévő ipari területek biztonságos, kerékpáros megközelítésének kiépítése, mely hozzájárul a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeinek elősegítéséhez is, mely által közvetlenül hozzájárulva a gazdaság- és a foglalkoztatás fejlesztéséhez.

Csorna Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket.

A kivitelezői szerződés megkötésre került, melyet 2018. július 24-én írt alá az önkormányzat.

A kivitelezési munkálatok 2018.09.15 nappal elérték a 25 %-os készültségi fokot

A kivitelezési munkálatok 2018.11.21 nappal elérték az 50%-os készültségi fokot.

A kivitelezési munkálatok 2018.11.25 nappal elérték a 100%-os készültségi fokot, vagyis a kivitelezés befejeződött.

2018.12.17 nappal a műszak átadás-átvételi eljárás lezárult, a szemléletformáló tevékenység teljes egészében megvalósult.

 

Vissza