Beruházások

Csornai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása

Projekt azonosító száma:

TOP-7.1.1-16-2017-00095

Kedvezményezettek:

  • Csorna Város Önkormányzata
  • Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
  • BNF Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Csornai Napközi Otthonos Óvoda
  • Csornai Premontrei Prépostság
  • Csornai Sportegyesület
  • Csornai Városi Művelődési Központ És Könyvtár
  • Horváth László E.V.
  • Mészáros Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Vilmos Park Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

alkotta konzorcium.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

249 000 000 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Szociális Alap és Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2018. november 30.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2021. december 31.

 

A projekt honlapja:

http://www.csornaclld.hu/

 

 Projekt bemutatása

A Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete által vezetett konzorcium 249 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a Csornai Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására és helyi pályázati alap működtetésére. Az Európai Szociális Alap az elszámolható költségekhez 83 millió Ft-al, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 166 millió Ft-al járult hozzá.

A Csornai Helyi Fejlesztési Stratégia sikerét, fenntarthatóságát 6 intézkedés (2 ERFA - 4 ESZA) támogatja, melyek lehetőséget nyújtanak az aktív közösség számára, hogy ötleteiket, elképzeléseiket a kitűzött célok mentén megvalósíthassák:

 

CS-1 KULTURÁLIS- ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE:

CS-1.1 „Kulturális örökségünk a lokális identitásunk” (ERFA) beavatkozással a városi közösségi- és kulturális intézmények felújítását, illetve eszközfejlesztését kívánja a Helyi Akciócsoport ösztönözni. A támogatás elsősorban olyan innovatív, funkcióbővítő beruházásokat tartalmaz, melyek hozzájárulnak a jelenlegi intézményrendszer kihasználtságának növeléséhez, ezen keresztül pedig közösségi térként történő pozicionálásukhoz. A „Kulturális örökségünk a lokális identitásunk” c. felhívás a meglévő közterületek, közintézmények fejlesztését tűzi ki célul, ill. új hiánypótló közösségi terek létrehozását támogatja. A beavatkozás szoros kapcsolatban van az „Civil a pályán”, „Vedd helyben”, „Mozdulj, tégy, tanulj, kapcsolódj” felhívásokkal, céljaik azonosak, azonban a beavatkozás módja eltérő. Az ERFA források igénybevételével a közterületek funkciója, időbeli hasznosításuk bővíthető. 71 millió Ft

CS-1.2 „Kapcsolódjunk ki együtt” (ERFA) felhívás a rekreációs területek fejlesztésével a társadalmi kohézió erősítését kívánja elérni, ezért elsősorban olyan beruházásokat támogat, mely lehetővé teszi a különböző korú és társadalmi csoportok közös sportolását, rekreációját, tehát egy térben nyújt sportolási és kikapcsolódási lehetőséget fiatalok, idősek, és hátrányos helyzetű csoportok számára 65 millió Ft

 

Mind a „Kulturális örökségünk a lokális identitásunk”, mind a „Kapcsolódjunk ki együtt” felhívás keretében lezajlott a pályáztatás, mindkét kiírás esetében 1-1 beruházás került támogatásra.

 

CS-2 HELYI KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

CS-2.1 „Civil a pályán!" (ESZA) című felhívás keretében kívánunk támogatási forrást biztosítani a kulturális, közösségi programok szervezésére, lebonyolítására. A beavatkozással olyan közösségi téren (közterületen, közintézmény) megvalósuló rendezvényeket kívánunk támogatni, melyek egyrészt egyszerre szolgálják a helyi lakosságot, valamint jelentenek turisztikai attrakciót. Másrészt támogatni kívánjuk az önkéntes munka régi hagyományának újjászületését, a közösségi terek közösségi aktivitással történő felújítását. A rendelkezésre álló pályázati keret: 35 737 290 Ft, volt, amely a 2020.03.10-es pályázati beadási határidővel kimerült.

CS-2.2 „Mozdulj, tégy, tanulj, kapcsolódj” (ESZA) intézkedés során olyan helyi megmozdulásokat szeretnénk megvalósítani, melyek keretében a város minden társadalmi rétegét megmozdítjuk a közösségi célok mentén. Különböző, a sporttal, rekreációval, gasztronómiával, környezetvédelemmel, tűz és katasztrófavédelemmel, tudományos- és ismeretterjesztéssel, közösségi kapcsolatépítéssel kapcsolatos közösségi tevékenységek segítségével járul hozzá a társadalmi bizalom erősítéséhez. A rendelkezésre álló pályázati keret: 41 238 096 Ft, volt, amely a 2020.03.10-es pályázati beadási határidővel kimerült.

CS-2.3 „Értsük meg a múltat, alakítsuk a jövőt” (ESZA) beavatkozással el kívánjuk érni a helyi nép- és egyházi- ünnepek, hagyományok felelevenítését, tovább élését, melyek a közösséghez tartozás, a helyi identitás alappillérei. Az intézkedés elsősorban olyan tevékenységeket kíván támogatni, melyek innovatív és interaktív módon vonja be a célcsoportot alkotó gyermekeket, felnőtteket, idősebb korosztályt a digitális eszközök minél szélesebb használatával. A hagyományok megértése, ápolása a lokális identitástudatépítés eszközévé válik. A rendelkezésre álló pályázati keret: 2 999 750Ft, volt, amely a 2020.03.10-es pályázati beadási határidővel kimerült.

CS-2.4 „Vedd a helyben” (ESZA) intézkedés támogatja a helyi kézműves-, kisipari-, mezőgazdasági termékek és szolgáltatások kereskedelmét. A felhívással egyszerre kívánjuk a keresleti és kínálati oldalt is ösztönözni, ennek érdekében a pályázati források a helyi termékek kereskedésének népszerűsítését, és a lassan hiány szakmának számító kisipari tevékenységek bemutatását, szakember toborzását szolgálják, időszakos vásárok, tematikus piaci napok keretében. A rendelkezésre álló pályázati keret: 3 024 864 Ft, volt, amely a 2020.03.10-es pályázati beadási határidővel kimerült.

 

Adminisztratív költség, melyet az ERFA forrás keretében tervezünk: 30 millió Ft

A Csornai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elméleti és gyakorlati fejezetei lehetőséget biztosítanak a helyiek számára, hogy megismerkedjenek az újszerű fejlesztési gyakorlattal, s új, hatékony módszert ismertessen meg, s segítségével a közösségfejlesztés szakmai színvonala emelkedjen, s eredményesebbé váljon. A tapasztalatok átadása a közösségfejlesztési eszközök tekintetében azért is különösen fontos, hiszen a helyben élők cselekvőképessége határozza meg egyes programok sikerét, hozzájárul a helyi tényezők szinergiájának erősítéséhez. A tervezett program szoros kapcsolatot biztosít a fejlesztésben részt vevő szereplők között. A Csornai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia mentén egy olyan kulturális, közösségfejlesztési és gazdasági irányokat célul kitűző, a város egészét megszólítani kívánó fejlesztési elképzelést szeretnénk megvalósítani, amely nem csak érinti, hanem folyamatos fejlődése és erősödése révén átszövi, összefogja a helyi társadalomnak ezt a három területét, mindezt úgy hogy kreatív helyszíneken, eszközökkel és módszerekkel újraéljük hagyományainkat, miközben a helyi közösség erejében lévő potenciált maximálisan kihasználjuk jelmondatunknak megfelelően: HAGYOMÁNY – KREATIVITÁS – INNOVÁCIÓ A RÁBAKÖZ SZÍVÉBEN!”

 

 

 

Vissza