Beruházások

Vasúton és kerékpáron Csornán

Projekt megnevezése:

Vasúton és kerékpáron Csornán

 

Projekt azonosító száma:

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00019

Kedvezményezett:

Csorna Város Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

130 893 145 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. június 1.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. január 14.

 

 

 

Projekt bemutatása

Csorna Város Önkormányzata a város kerékpárút hálózatának fejlesztésére több mint 130 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

 

Csorna Város Önkormányzata 130,9 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a város déli részén végig húzódó vasútvonalon meglévő városi vasútállomás és a település központjának összekötésére alkalmas egységes kerékpáros hálózat kiépítésére, mely csatlakozik a már meglévő hálózathoz.

A tervezett útvonal a 8 számú vasútvonalon meglévő kapcsolódási pontja, mely a csornai központi pályaudvar, ami 3 vasúti irányt fog össze, így az utasforgalom nagysága a területen igen nagy, a vasútállomáson több mint 100 eszköz közlekedik naponta.

A meglévő utak felülete nem mindenhol megfelelő, legtöbb esetben töredezett, de a felületeken zárt murvaburkolat is megtalálható, továbbá a forgalmi keresztmetszetek és a forgalmi irányok egyes helyeken nem megfelelő viszonyban vannak.

 

Ezen problémák megoldására a pályázat keretében az alábbi helyszíneket érintő felújítás és átalakítás tervezett:

1. rész. Vasútállomás és a Köztársaság úti Erzsébet királyné csomópont:

Az Erzsébet Királyné utcán észak irányba haladva szétválasztott egyirányú, irány helyes kerékpárút kialakítása a meglévő járda mellé. Az útcsatlakozásoknál a megfelelő biztonsággal rendelkező és a szabványban, jogszabályban, valamint útügyi előírásban szereplő kialakítás megvalósítása tervezett.

2. szakasz Köztársaság utca:

A közút meglévő forgalmi rendje és az átláthatatlan csomóponti csatlakozások miatt tervezett az eddig egy irányú irányhelyes kerékpárutat a Köztársaság utca déli oldalon egyoldalú, kétirányú, szétválasztott gyalogos- és kerékpárútként vezettetni a következő csatlakozási pontig.

3. szakasz Erzsébet Királyné utca szerviz út vegyes használatú kerékpárút:

A nagy forgalmú Erzsébet Királyné utca keleti oldalán a lakóházak előtt 3,5m szélességű felületi zárással ellátott murva burkolat található, helyi lakóúti forgalommal, amelyen a kerékpárosok szabadon kerékpározhatnak. Ennek a szervizútnak csak a lakók kiszolgálása a lényege, ezen átmenő forgalom nem bonyolódik le, így a kerékpáros forgalom számára megfelelő útvonalat biztosít a forgalmas gyűjtőút helyett. A tervek alapján a meglévő burkolat a biztonságos közlekedés lebonyolítása, illetve a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében portalanított aszfalt burkolatra cserélődik.

 

4. szakasz Erzsébet Királyné utca egy oldali kétirányú kerékpárút:

A Szerviz út folytatása után a közterületi szélesség lecsökken, a szervizútnak vége szakad és visszaköt a gyűjtőútra. A kerékpáros forgalmat a forgalmas Erzsébet Királyné utca keleti oldalán meglévő zöldsávon lehet tovább folytatni az északi irányba elkerülve a gyűjtőúti forgalmat. Ezen a szakaszon a meglévő fasor a légvezeték útjában van, amit a szolgáltató többször visszavágott, így a fa kivágása a közművezeték védelme miatt is szükségessé vált. A kivágott fákat a kerékpárút és a járda között vissza maradó zöld területen pótolandó.

5. szakasz Lakótelepi utca egy oldali kétirányú kerékpárút és gyalogút:

Az Erzsébet királyné utca egyoldali kerékpárútjának folytatását a Lakótelepi út deli oldalán lehet végigvinni a forgalom akadályozása nélkül. Ezen a szakaszon a meglévő gyalogos forgalom miatt és a helykihasználás érdekében közös gyalogos és kerékpáros út létesítése szükséges a teljes hosszban, illetve az utca forgalmi rendjének megváltoztatása, a megfelelő forgalomáramlás biztosítása érdekében.

6. szakasz Arany János utca egy oldali kétirányú kerékpárút és gyalogút:

A csatlakozási cél felé folytatva a kerékpárutat északi irányba haladva tovább, az Arany János utcában, annak is a nyugati oldalán a meglévő adottságok és az épített akadályok miatt. A nyugati oldalon meglévő járda van kiépítve, amelyet kétirányú egyoldali kerékpárúttal kiszélesítése és a meglévő lakó utca forgalmi rendjét átalakítva egyirányú forgalomáramlást tesz majd lehetővé az utcában a szűk keresztmetszeti adottságok miatt. A szakasz végén csatlakozik a Mártírok terén kialakított egyirányú kerékpárúthoz.

7. szakasz Mártírok tere meglévő egyirányú kerékpár- és gyalogút átalakítása

A téren meglévő gyalogos és kerékpáros felület kibővítésével egy nagyobb terület kerül leburkolásra a kétirányú, egyoldalas kerékpárút kiépítésére, ami csatlakozik a már meglévő városi kerékpárhálózathoz.

 

Csorna Város Önkormányzatának célja, hogy a városban megtalálható közösségi közlekedési formák megfelelő összekapcsolása a kerékpáros forgalommal, egy biztonságos és környezetbarát közlekedést biztosítson a településen élők számára, melynek eredményeképpen egy kerékpáros-barát településkép alakuljon ki.

Csorna városában a több mint 130 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően tehát újabb kerékpárutak létesülnek, így hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javulásához.

A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi és települési környezet megteremtéséhez.

Csorna Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket.

A kivitelezői szerződés megkötésre került, melyet 2018. július 24-én írt alá az önkormányzat.

A kivitelezési munkálatok 2018.09.15 nappal elérték a 25 %-os készültségi fokot.

A kivitelezési munkálatok 2018.10.31 nappal elérték az 50%-os készültségi fokot.

A kivitelezési munkálatok 2018.11.25 nappal elérték a 100%-os készültségi fokot, vagyis a kivitelezés befejeződött.

2018.12.17 nappal a műszak átadás-átvételi eljárás lezárult, a szemléletformáló tevékenység teljes egészében megvalósult.

 

Vissza