Beruházások

Klímastratégia kidolgozása, valamint szemléletformáló programok megvalósítása Csornán

Projekt megnevezése:

Klímastratégia kidolgozása, valamint szemléletformáló

programok megvalósítása Csornán

 

 

Projekt azonosító száma:

KEHOP-1.2.1- 18-2018-00113

 

Kedvezményezett:

Csorna Város Önkormányzata

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

19 500 000 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Kohéziós Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2019. szeptember 2.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2021. november 30.

 

 

Projekt bemutatása:

 

A Projekt célja, hogy Csorna város lakossága energiatudatosabban élje életét, már a kisgyermekkortól figyeljenek oda a fenntartható energiagazdálkodásra és legyenek tudatában a megújuló energiaforrások használatában rejlő lehetőségeknek.

 

A Projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 

A projekt során városi klímastratégia kerül kidolgozása a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott útmutató alapján, a GYMS Megyei Klímastratégia figyelembevételével.

A projekt teljes időtartama alatt iskolai és lakossági foglalkozások kerülnek megtartásra. Az iskolai foglalkozások konkrét célja, hogy a környezetünket és benne magunkat egységes, összefüggő rendszerként szemléltessük, így az ökológiai attitűdformálás mellett a gyerekek nyitottabbá váljanak az egészség-, környezet- és társadalomtudatosabb életmód iránt és könnyen elsajátítható ismereteket kapjanak annak mindennapi megvalósításához.

 

A lakossági előadások kapcsolódnak a környezetvédelemmel összefüggő jeles napokhoz, de megjelennek a települési rendezvényeken is tematikus előadásokként, így juttatva el az információkat a legszélesebb rétegekhez.

 

A Projekt során tájékoztató, interaktív előadások kerülnek megtartásra a városi önkormányzat és intézményei dolgozói részére a helyi klímastratégiával összefüggő tartalommal, előre egyeztetett időpontokban.

 

 

A projekt során több körös versenysorozat kerül megszervezésre (korcsoportok szerint) a helyi iskolákban, ahol a legaktívabbak ajándékot kapnak környezetvédelem/klímavédelem témakörben. A projektidőszakban helyi információs lap kerül kiküldése a lakosok részére 3 alkalommal, és Facebook kampány is zajlik.

 

A projekt keretében létrehozott aloldalon letölthető lesz a klímastratégia mind egyeztetési, mind pedig végleges változata.

 

A projekt megvalósítási időszaka alatt a városi rendezvényeken gyermekek számára interaktív, játékos foglalkozások kerülnek megszervezésre. A rendezvényeken a projekt céljai saját standon jelennek meg BTL eszközök alkalmazásával.

 

Vissza